Dijkgraaf Luc Kohsiek herbenoemd


Dijkgraaf Luc Kohsiek herbenoemd

Dijkgraaf Luc Kohsiek is vandaag beëdigd door de Commissaris van de Koning van Noord-Holland, Johan Remkes. De dijkgraaf begint zijn tweede ambtstermijn van zes jaar op 1 januari 2015 bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

In mei van dit jaar besloot het College van Hoofdingelanden (CHI), het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Kohsiek (1953) aan te bevelen voor herbenoeming voor een tweede ambtstermijn van zes jaar. Kohsiek is sinds 2009 dijkgraaf bij het hoogheemraadschap. Kohsiek, van huis uit fysisch geograaf, heeft zijn sporen in de watersector ruim verdiend. Hij startte zijn loopbaan als onderzoeker bij het Waterloopkundig Laboratorium en de Universiteit van Utrecht. Daarna was hij werkzaam in diverse managementfuncties bij Rijkswaterstaat en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Van 2002 tot 2009 was hij plaatsvervangend Directeur Generaal bij Rijkswaterstaat. In 2009 volgde hij ex-staatssecretaris Monique de Vries op als dijkgraaf.