Dijkgraaf Kees Jan de Vet gaat voor tweede termijn bij Brabantse Delta

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft Kees Jan de Vet voorgedragen om te worden herbenoemd als dijkgraaf. Zijn eerste termijn loopt op 1 september 2023 af.

In 2017 werd De Vet dijkgraaf. Daarvoor was de CDA’er lid van de Directieraad van de VNG in Den Haag en burgemeester van de gemeenten Culemborg (waarnemend), Leusden, Westvoorne (waarnemend) en Prinsenbeek. De Vet begon zijn loopbaan bij het ministerie van Landbouw als persoonlijk medewerker van minister Gerrit Braks.

Zes jaar geleden werd De Vet onder meer benoemd vanwege zijn lange bestuurlijke ervaring en goede politieke contacten. In zijn rol als dijkgraaf ontpopte hij zich de afgelopen periode meer en meer als pleitbezorger tegen klimaatverandering. Als dijkgraaf van Brabantse Delta was hij ook een belangrijke motor achter de totstandkoming van de Adviescommissie Droogte. Afgelopen najaar bracht die commissie een rapport uit voor de droogteaanpak in Brabant. De Vet pleitte op basis van de uitkomsten voor een vergaande integrale samenwerking om die droogte te bestrijden.

In de komende jaren wil hij zich hard maken voor bestuurlijke vernieuwing binnen zijn waterschap.