Dijken van Nederland biedt inzicht in enorme diversiteit dijken

Ongeveer 9,4 miljoen mensen wonen in Nederland achter de dijken. We zijn nooit 100% veilig achter de dijken: bij hoogwater kunnen we met een grote overstroming te maken krijgen. Bodemdaling en klimaatverandering hebben grote invloed op de Nederlandse delta en het dijkenstelsel. In 2014 werd daarom het nieuwe Deltaplan gepresenteerd: in 2050 moet Nederland klimaatbestendig zijn door onder andere de dijken klimaatadaptief te maken. Het aanleggen, versterken en onderhouden van dijken is dus nooit klaar. Dijken van Nederland biedt het actuele dijkenoverzicht én een blik op de toekomst.
Eén overzicht
Zonder de dijken zou Nederland zoals we het kennen niet bestaan. Kennis en kunde over dijken in één overzicht bij elkaar brengen en delen, is het belangrijkste resultaat van het onderzoek. Die kennis sluit naadloos aan op het nieuwe Deltaplan, met onder de resultaten een aantal vernieuwingen: de eerste dijkenkaart van Nederland die laat zien waar de Nederlandse dijken liggen, en wat hun rol in het stelsel is, waterkerend of niet. Van stuifdijk tot schaardijk, van zeedijk tot waterliniedijk, en van dromer tot waker: alle dijktypen komen voor het eerst samen in een unieke, systematische stamboom. Met 43 verschillende dijktypen in 9 verschillende dijksystemen heeft Nederland het meest uitgebreide en diverse dijkenstelsel ter wereld. 
Dijkenstamboom
Het boek Dijken van Nederland is hét complete overzicht van Nederlands belangrijkste uitvinding: de dijken. Het bevat de eerste volledige dijkenkaart van Nederland, en biedt inzicht in de enorme diversiteit van dijken door een uitgebreide dijkenstamboom. Uit een selectie van de honderd meest opmerkelijke dijken van ons land zijn er veertig uitgebreid geportretteerd in woord en in beeld. De auteurs Eric-Jan Pleijster en Cees van der Veeken laten de technische, de culturele en de historische kanten van de dijken zien en blikken vooruit op de toekomst: dijken niet alleen als waterkering, maar als de parken van de eenentwintigste eeuw.