Dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder van start

De ontgraven veendijk zal hierdoor binnenkort onder gecontroleerde omstandigheden bezwijken. Sensoren monitoren nauwkeurig hoe het bezwijken plaatsvindt, meldt STOWA in een bericht op de website. WaterForum sprak hier eerder over met projectleider Robin Biemans ()
De afgelopen jaren heeft al het nodige onderzoek plaatsgevonden naar de sterkte en faalmechanismen van de ongeveer 3 duizend kilomer veendijken in ons land (op een totaal van 14 duizend kilometer regionale dijken en kaden). Aanleiding vormde onder meer de doorbraak van een veenkade bij Wilnis, in 2003. Maar er zijn nog altijd veel vragen over de werkelijke sterkte van dit soort dijken op venige ondergrond, die vaak al eeuwenlang in het landschap liggen. Tijd om theorie aan de praktijk te toetsen met deze unieke dijkbezwijkproef.
Minder kosten, net zo veilig
Bij het berekenen of veendijken sterk genoeg zijn en voldoen aan de veiligheidsnorm, hanteren de waterschappen momenteel conservatieve aannames. Juist omdat er nog veel kennis ontbreekt over de werkelijke sterkte van dit soort dijken en zij het motto hanteren ‘safety first’. STOWA-directeur Joost Buntsma: “Als we meer weten over de werkelijke sterkte, kunnen we die kennis in onze toetsmodellen stoppen. Hiermee krijgen we een veel scherper beeld of een veendijk wel of niet voldoet aan de norm. Veel waterschappen hebben het idee dat hun veenkaden nu vaak ten onrechte worden afgekeurd. De proef kan ertoe leiden dat we de toetsmodellen kunnen verbeteren, zodat kades minder snel worden afgekeurd en dat er kosten gespaard kunnen worden, zonder dat de veiligheid in het geding komt.
Unieke proef 
“Het is voor het eerst dat een echte veenkade gebruikt wordt voor een dijkbezwijkproef. Rijnland zet de Leendert de Boerspolder onder water om te voldoen aan de verplichting gedempt boezemwater te compenseren”, aldus dijkgraaf Gerard Doornbos. Als eigenaar van het gebied stelt Rijnland de kade van de Leendert de Boerspolder beschikbaar voor medeoverheden en kennisinstituten om meer kennis op te doen over het gedrag van veendijken. Zo werken alle partijen samen aan het behouden van droge voeten.  De dijkbezwijkproef is te volgen via een livestream. Wanneer de veenkade precies bezwijkt, valt niet te voorspellen. Vermoed wordt dat dit midden oktober gebeurt.
Lees hier meer over de unieke dijkbezwijkproef