Digitale volwassenheid waterschappen stijgt opnieuw

Het onderzoek vergelijkt de digitale volwassenheid van diverse producten voor burgers en bedrijven van gemeenten, provincies en waterschappen in 2015 ten opzichte van 2014. Een product is 100% digitaal volwassen wanneer het digitaal veilig en zeer gemakkelijk is in gebruik. Een product is onvolwassen (0% volwassen) als bijvoorbeeld een aanvraag alleen schriftelijk bij de balie kan worden ingediend.

Hollands Noorderkwartier
Voor alle gemeenten, provincies en waterschappen samen bedraagt de stijging van de digitale volwassenheid in 2015 gemiddeld 5% en komt het uit op 62%. Voor de waterschappen steeg het percentage van 73 naar 77 procent. Bovenaan de ranglijst staat het Hollands Noorderkwartier. Dat behaalde een volle honderd procent op de veertien onderzochte producten, een toename van dertien procent ten opzichte van 2014. Dit betekent dat bij Hollandse Noorderkwartier alle veertien onderzochte producten door burgers en bedrijven digitaal veilig en zeer gemakkelijk gebruikt kunnen worden.

Stijgers
De grootste stijger onder de waterschappen is De Stichtse Rijnlanden. Dit waterschap ging van 79% in 2014 naar 98% in 2015 en is nu het op één na meest digitaal volwassen waterschap.

Opmerkelijk zijn de grote verschillen tussen de waterschappen; het laagst scorende waterschap, Amstel, Gooi en Vecht komt uit op slechts 33%. Dit waterschap behaalde, net als Aa en Maas en Brabantse Delta bovendien een iets lagere score dan vorig jaar.

Kijkend naar de digitale volwassenheid van verschillende producten voor burgers, scoort Watervergunning met 96 procent het hoogst, Bezwaar beslissingen bestuursorgaan is met 26 procent hekkensluiter.

Digitaal 2017
Het onderzoek naar de digitale volwassenheid van overheden komt voort uit het regeerakkoord. Hierin is als belangrijke doelstelling opgenomen dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Burgers en bedrijven kunnen uiterlijk in 2017 digitaal zaken kunnen doen met de overheid. In het overheidsbrede programma Digitaal 2017, werken de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken nauw samen met de andere overheidsorganisaties, om deze doelstelling van het Kabinet te realiseren.