De digitale kaart van het Netwerk Aquathermie biedt een overzicht van alle initiatieven in Nederland.

Het Netwerk Aquathermie lanceert een overzicht van veertig aquathermie projecten in Nederland. Het gaat om projecten waarbij warmte en kou uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) of drinkwater (TED) worden toegepast. “De komende tijd voegen we meer praktijkprojecten toe waar het hele netwerk z’n voordeel mee kan doen”, stelt Treja Akkerman van het Netwerk Aquathermie.

Warmte en kou uit verschillende waterbronnen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. Een groot aantal partijen onderzoeken in de Green Deal Aquathermie wat de mogelijkheden zijn om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. In mei 2019 ondertekenden zij de Green Deal Aquathermie in Delft. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat steunt het programma met een bijdrage van 900.000 euro.

Informatie

Bij het gros van de projecten op de digitale kaart gaat om TEO-projecten. Van elk project is informatie beschikbaar over de locatie en waar de energie voor wordt gebruikt. Ook is het mogelijk om via een mailadres contact te zoeken met de initiatiefnemers.

Netwerkbureau

De Green Deal is een initiatief van de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. In drie jaar tijd moeten de mogelijkheden van thermische energie uit water als bron in kaart zijn gebracht. In het pand van de Unie van Waterschappen in Den Haag is een netwerkbureau gevestigd van waaruit zeven parttime medewerkers aan de slag zijn.

Potentie

Uit onderzoek blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater in 40 procent van de warmtevraag in stedelijk gebied kan voorzien. De bronnen afvalwater en drinkwater leveren respectievelijk 15 en 1,5 procent. Aquathermie kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de verwarming van de gebouwde omgeving.