Deskundigen hekelen optimisme Schultz over haalbaarheid KRW

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is ervan overtuigd dat Nederland de doelen van de Kaderichtlijn Water (KRW) gaat halen. Dat schreef ze afgelopen week aan de Tweede Kamer. Op een bericht hierover op Waterforum reageerde dijkgraaf Roelof Bleker van Waterschap Rivierenland via Twitter met een kort maar krachtig “Bluf?!”

Bij het KRO/NCRV radioprogramma Reporter lichtte hij zijn reactie toe. “Je merkt dat het heel lang duurt voordat je resultaten van je maatregelen ziet”, zei hij. “Als je natuurvriendelijke oevers maakt, of bufferzones om te voorkomen dat stoffen uit de landbouw te snel ons waterlichaam instromen dan duurt het jaren voordat je ziet dat de waterkwaliteit vooruit gaat. Maak je een doorkijkje naar over vijf jaar, dan constateer ik dat misschien 10 à 20 procent van ons water aan de kwaliteit voldoet.” Met het huidige pakket aan maatregelen is het volgens de dijkgraaf pure bluf te stellen dat Nederland de doelen in 2027 gaat halen. Dat lukt volgens hem alleen als er meer grip komt op de vervuiling van bronnen vanuit onder andere de landbouw en industrie.

Aaldrik Tiktak, senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), bevestigde in de uitzending de inschatting van Bleker. Nadat het PBL in mei al waarschuwde dat de regionale wateren niet tijdig aan de normen kunnen voldoen, meldde Tiktak nu dat dit ook geldt voor de grotere rijkswateren. Hoewel daar lagere normen gelden, is er volgens Tiktak “nog heel veel te doen naar 2027 toe.”

“De normen zijn zeker niet binnen bereik met de maatregelen zoals ze nu voorgesteld worden in de huidige stroomgebiedbeheerplannen”, aldus Tiktak in de uitzending. Kijkend naar de plannen van de waterschappen en het mestbeleid is er volgens hem “een groot gat tussen wat je nu meet in het oppervlaktewater en de doelen van de KRW.”

Volgens het PBL is tien procent van de totale hoeveelheid water op dit moment van goede kwaliteit. Worden alle plannen die er nu liggen uitgevoerd, dan kan dat volgens Tiktak hooguit tot 15 à 20 procent toenemen.

Hoogleraar Waterkwaliteit en gezondheid Annemarie van Wezel wees er in de uitzending bovendien op dat er onvoldoende aandacht is voor de effecten van de klimaatbehandeling. Bij laagwater lopen concentraties schadelijke stoffen in het water snel op, zo legde zij uit.