Deskstudie wijst uit: Onthard koelwater mogelijk goedkoper en schoner

Frank Oesterholt van KWR Watercycle Research Institute leidde de TKI watertechnologie deskstudie waarbij Brabant Water, Evides Industriewater, Pidpa, Tata Steel en SABIC betrokken waren. Met behulp van een speciaal ontwikkelde rekentool zijn met praktijkgegevens van twee bestaande koelwatersystemen van twee bedrijven (Tata Steel en SABIC) drie scenario’s voor het ontharden van suppletiewater doorgerekend. In het eerste scenario is gebruik gemaakt van kationwisseling en anionwisseling. In het tweede scenario is doorgerekend wat het ontharden via pelletontharding, zandfiltratie en kationwisseling zou opleveren. En in het derde scenario is dezelfde procedure gevolgd als in het tweede scenario en dat is aangevuld met een extra stap (anionwisseling). 

Winst bij de hoogovens
Op papier zijn de beste resultaten verkregen in het koelwatersysteem van Tata Steel in IJmuiden. “De indikkingsfactor van het koelwater bij SABIC was al heel erg hoog, dus daar was nauwelijks winst te behalen”, licht Oesterholt toe. “Bij de hoogovens in IJmuiden kan dankzij het toevoegen van onthard koelwater de hoeveelheid chemicaliën in alle scenario’s op papier drastisch worden verminderd. De beste prestaties werden bij Tata Steel geleverd in scenario 1. Het verbruik van chemicaliën en kosten voor installaties en onderhoud namen in dat scenario voor meer dan de helft (57 %) af. Bij Tata Steel wordt gebruikt gemaakt van voorbehandeld oppervlaktewater als suppletiewater.

Praktijk
Het is nog niet zeker of de veelbelovende resultaten uit de deskstudie ook in de praktijk zullen worden behaald. Oesterholt: “Er zijn nog een aantal onzekerheden bijvoorbeeld op het gebied van corrosie . De volgende stap is om in een pilot-koelwatersysteem te gaan testen of de diverse scenario’s ook in de praktijk werken. Op dit moment zijn we op zoek naar financiering voor dat praktijkonderzoek. Pas als in een pilot het bewijs is geleverd dat er met het ontharden van suppletiewater voor koelwatersystemen winst te behalen valt, zal de industrie de technologie in praktijk gaan toepassen.”