Demonstratieproject koude Anammoxtechnologie rwzi Dokhaven verlengd

De projectpartners Paques, STOWA en Waterschap Hollandse Delta besloten, met goedkeuring door de subsidiërende Europese LIFE+ commissie, het project te verlengen tot eind 2016.  

CENIRELTA staat voor Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox. Anammox is een innovatief en energiezuinig stikstofverwijderingsproces met behulp van de Anammox bacteriën, dat leidt tot een vermindering van de stikstofemissie van communale zuiveringen tegen lagere maatschappelijke kosten. Onderzocht wordt (in samenwerking met de TU Delft) of de Anammox-bacterie ook op lage temperaturen op grote schaal effectief en energiezuinig stikstof kan verwijderen uit afvalwater.

Lage temperaturen
Het demonstratieproject in Rotterdam draait sinds eind 2012 en zou eind 2015 worden afgesloten. Door de projectverlenging is het mogelijk de huidige winterperiode te benutten in de pilotstudie. Dat is belangrijk omdat de CENIRELTA-partners een beter beeld willen hebben van de robuustheid van het proces bij lage temperaturen. In deze omstandigheden zijn de bacteriën namelijk minder actief en verwijderen ze dus ook minder stikstof.

De verlening moet de kwaliteit van de eindrapportage en de bruikbaarheid van de resultaten voor beleidskeuzes en initiatieven in de watersector in de EU ten goede komen.