Gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen in drinkwaterbronnen. (foto: Twitter).

Als het aan minister Kamp ligt, mag het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat de komende tien jaar gewoon worden gebruikt. Kamp steunt in een brief aan de Tweede Kamer het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van het middel met tien jaar te verlengen. Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, waarschuwt dat de overheid drinkwaterbronnen dan wel beter moet beschermen.

Minister Kamp baseert zich op een advies van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Daarin staat dat veilig gebruik van glyfosaat mogelijk is. Ook stelt Kamp dat er volgens Europese organisaties die zich bezighouden met voedselveiligheid en chemische stoffen geen bewijs is dat het middel kankerverwekkend is. Toch adviseert het Ctgb de minister maatregelen te nemen om het oppervlaktewater te beschermen, met name als dat gebruikt wordt om drinkwater van te maken.

Maatregelen
Glyfosaat wordt al jaren in normoverschrijdende concentraties aangetroffen in grond- en oppervlaktewater dat wordt gebruikt om drinkwater van te maken. Voor drinkwaterbedrijven is het een risicovolle stof. Vewin pleit daarom voor een stevige aanpak om de aanwezigheid van glyfosaat in drinkwaterbronnen terug te dringen. “Zonder concrete maatregelen vanuit de overheid verandert er in feite niets”, stelt Vewin op haar website.

Verbod voor particulieren
Volgens het Ctgb is glyfosaat in de periode 2010–2014 aangetroffen in concentraties boven het drinkwatercriterium. Dat komt omdat glyfosaat is toegepast op verharde ondergrond. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft inmiddels maatregelen genomen om het professionele gebruik van glyfosaat op verhardingen terug te dringen. Vewin pleit nu ook voor een verbod op de verkoop en het gebruik van glyfosaat voor particuliere gebruikers. Dat zou de druk op de drinkwaterbronnen fors kunnen verminderen. Volgens het Ctgb veroorzaken met name de toepassingen buiten de landbouw de verontreiniging van grondwater en oppervlaktewater.

Europees Parlement
Het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van glyfosaat met tien jaar te verlengen wordt waarschijnlijk in oktober besproken in het Europees Parlement. Eind november moet de EU een definitief oordeel vellen over de verlenging van de EU-licentie van glyfosaat.