In de golfgoot van Deltares klappen zware golven op verouderd dijkasfalt om de sterkte te testen (foto: Jac van Tuijn).

In de Deltagoot bij Deltares vond 10 juli de eerste stormproef plaats met asfalt uit de Friese Waddenzeedijk bij Lauwersmeer. De proef moet uitwijzen of het huidige asfalt op dijken sterk genoeg is voor de komende decennia of moet worden vervangen.

Het onderzoek vindt plaats naar de reststerkte van de verouderde asfaltbekleding van de Lauwersmeerdijk. Hiervoor zijn tien stroken asfalt van acht meter lang en een halve meter breed door Wetterskip Fryslan uit de Lauwersmeerdijk gehaald en op de nagebouwde dijk in de Deltagoot geplaatst.

Nieuwe inzichten

Met grote golven wordt het bezwijkproces van het asfalt gesimuleerd en gemonitord. Dit levert nieuwe inzichten en kennis op voor dijkverbeteringen in Nederland. De proef biedt een kans om de toetscriteria van asfaltbekleding van dertig tot vijftig jaar oud te beoordelen en te verbeteren. Mogelijk kunnen Nederlandse dijkversterkingen hierdoor in de toekomst miljoenen euro’s goedkoper uitvallen.

Dijkverbeteringen

Nederland heeft zo’n 300 km dijken met asfalt in Nederland die kunnen profiteren van dit onderzoek. Een kwart van de dijken wordt de komende jaren versterkt. Als uit de proef blijkt dat het asfalt nog sterk genoeg is kunnen dijkverbeteringen uitgesteld worden. De kosten van het onderzoek bedragen 2,6 miljoen euro en worden volledig vergoed door het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen