Deltares test ‘s werelds grootste getijdencentrale in Delft

De centrale maakt gebruik van het verschil in waterhoogte, veroorzaakt door het getij. Swansea Bay, onderdeel van Bristol Channel, is één van de weinige plekken ter wereld waar het verschil tussen hoog- en laagwater extreem groot is. Het getijdenverschil van acht tot tien meter maakt de baai aantrekkelijk voor een getijdencentrale. 
Rendement
Het plan is om in de baai een dam te bouwen van zo’n vijftig tot honderd meter breed en bijna 10 km lang. De dam sluit de baai niet, zoals gebruikelijk, volledig af, maar omsluit een lagune in een deel van de baai om de impact op de bestaande infrastructuur, ecosysteem en omgeving zoveel mogelijk te beperken. De turbines komen in het zuidelijke gedeelte over een lengte van 300 meter, naast de spuisluizen die het rendement vergroten.

Duurzame energie 
De centrale in Swansea Bay bevindt zich in de aanbestedingsfase. De belangstelling van overheden en investeerders voor getijdencentrales is groot omdat het een duurzame vorm van energie opwekken is. Anton de Fockert, projectleider bij Deltares: ‘De centrale heeft vele positieve effecten op het gebied. Naast het leveren van duurzame energie aan 155.000 huishoudens, geeft de centrale ook een boost aan de sociaal-economische ontwikkeling van Swansea en omgeving. Denk bijvoorbeeld aan werkgelegenheid en toerisme.’