Deltares test nieuw type drijvend rietmoeras

In allerlei delen van de wereld worden drijvende rietmoerassen vooral gebruikt voor het verbeteren van de biodiversiteit of de waterkwaliteit maar niet voor de waterveiligheid. Een eerste poging in 2010 om waterveiligheid te verbeteren met drijvende rietmoerassen mislukte omdat ze na verloop van tijd gingen zinken. Voor de huidige proef is een nieuw soort wilgenmat ontwikkeld dat naar verwachting lang blijft drijven. In de mat zijn kunststof drijvers en wilgenrollen bevestigd. De drijvers zorgen ervoor dat de mat niet zinkt, de rollen zorgen voor een extra golfdempende werking.

Waterveiligheid verhogen
Victor Beumer, ecoloog bij Deltares en projectleider: ‘De matten zouden in een pilotsituatie een lengte kunnen hebben van vijftig tot honderd meter. Ze zijn geschikt voor de oevers van meren waarvan beheerders de moerashabitat willen herstellen en tevens de waterveiligheid verhogen. Maar ook in havens kunnen ze, als er ruimte voor is, worden geplaatst om bijvoorbeeld de golven van passerende schepen te dempen. Ook denken we na over de toepasbaarheid in rivieren.’
Toepassing in het veld
De drijvende werking van de nieuwe mat is afgelopen week onder verschillende condities en golfpatronen getest in de Deltagoot van Deltares. Nu de proef geslaagd is hopen RWS en Deltares dat de vernieuwde constructie in het veld zal worden toegepast. Beumer: ‘Het Markermeer zou een mooie locatie zijn. Op de drijvende rietmoerassen ontstaat een moerashabitat voor vogels en vissen, maar tussen de matten en de oever ontstaat ook een luwte waar een zone met aquatische vegetatie zich kan ontwikkelen. Hiermee zou de biodiversiteit in het gebied aanmerkelijk worden verbeterd. Ook de golfdemping en de duurzaamheid van de constructie kunnen hier goed worden getest.’