Deltares start onderzoek naar dijkversterkingstechniek Grofzand Barrière

Voor de verkenningsfase van de Grofzand Barrière (GZB) techniek bij Deltares is 15 miljoen euro subsidie beschikbaar. De verkenning is gericht op drie specifieke projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma bij Vianen, Neder-Betuwe en Tiel-Waardenburg.

De techniek is een vervolg op de ontwikkeling van het verticaal zanddichte geotextiel (VZG) dat al eerder in het Rivierengebied is toegepast. Beide technieken voorkomen dat er water onder de dijk doorstroomt en zand kan meenemen.

Deltagoot
Deltares start het onderzoek in het laboratorium met kleine en middelgrote schaalproeven en later dit jaar worden proeven genomen in de Deltagoot. Onderzocht wordt hoe de zandkorrelgrootte zich verhoudt op erosie en filterstelling om de GZB in de praktijk toe te passen.

Goedkoper
Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat vinden het inzetten van innovatieve technieken bij dijkversterkingen van groot belang. De komende jaren versterken waterschappen en Rijkswaterstaat binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma ruim 1.000 km aan dijken in heel Nederland.

Innovaties kunnen uitkomst bieden om dijkversterking beter, sneller of goedkoper te maken. De subsidiebeschikking voor Vianen betreft daarom, naast de beschikking voor de verkenningsfase van de dijkversterking, ook de beschikking voor het haalbaarheidsonderzoek naar de innovatieve Grofzand Barrière.