Het kanaal Almelo-De Haandrik in Twente is tussen 2011 en 2014 uitgebaggerd om het geschikt te maken voor grotere schepen (foto: Commons Wiki Media).

Deltares onderzoekt de oorzaak van de schade aan meer dan 300 woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik in Twente. Het kanaal is tussen 2011 en 2014 uitgebaggerd om het geschikt te maken voor grotere schepen. De schade is mogelijk het gevolg van baggerwerkzaamheden. TNO brengt de schade aan de panden in kaart. Het onderzoek verschijnt 30 maart.

In 2013 meldden de eerste bewoners verzakkingen. In 2010, dus voor de start van de baggerwerkzaamheden, waarschuwde Royal HaskoningDHV al voor problemen, onthulde RTV Oost onlangs. Dat leidt tot verontwaardiging onder de bewoners. Inmiddels zitten in meer dan 300 woningen scheuren in muren, zijn woningen verzakt en kelders ondergelopen. In sommige woningen staat zoveel druk op de gasbuizen dat die het volgens een van de bewoners dreigen te begeven, meldt de lokale omroep die er een speciaal dossier op de website aan heeft gewijd.

Royal HaskoningDHV waarschuwde eerder voor problemen

Royal HaskoningDHV beschreef in een rapport van 2010 uitvoerig wat die gevaren zijn. Zo wees het bureau onder meer op zogenoemd kwelwater: opborrelend grondwater en de gevolgen daarvan. Daarbij verwees het bureau naar problemen die speelden bij eerdere werkzaamheden aan het kanaal ter hoogte van Bergentheim. Dat leidde destijds tot ondergelopen kruipruimtes. In hun onderzoek in hoeverre de geplande baggerwerkzaamheden problemen kunnen veroorzaken, schrijven de ingenieurs in hun rapport verder dat er met name risico’s zijn voor de aanliggende huizen. “Mogelijk negatieve effecten, onder meer water in de kruipruimtes, zijn niet uit te sluiten.”

Momenteel leggen Deltares en TNO de laatste hand aan onderzoek of de huidige problemen inderdaad zijn veroorzaakt door de baggerwerkzaamheden, die tussen 2011 en 2014 werden uitgevoerd. De resultaten verschijnen 30 maart. Het provinciebestuur wil dat de gedupeerde omwonenden daarna op zo kort mogelijke termijn horen wat er met hun schadeclaim wordt gedaan en wat ze eventueel financieel tegemoet kunnen zien, schrijft RTV Oost.

Provincie reserveert miljoenen euro’s

De slepende affaire rond het kanaal vertoont volgens de lokale omroep sterke gelijkenissen met de problemen rond aardgasboringen in het noorden van het land. De provincie Overijssel heeft echter van begin af aan laten weten dat er geen sprake mocht zijn van ‘een tweede Groningen’ en de bewoners niet financieel de dupe mochten worden.

Vandaar dat de provincie al miljoenen euro’s heeft gereserveerd. Mocht uit onderzoek blijken dat de problemen inderdaad door baggerwerkzaamheden zijn veroorzaakt dan wil de provincie de schadevergoeding alvast voorschieten zodat de bewoners niet hoeven te wachten op eventuele jarenlange procedures over de schuldvraag.