Deltares onderzoekt golfremmende werking van wilgen in Deltagoot

Deltares startte 29 juni in de Deltagoot met een twaalfdaags onderzoek naar de golfremmende werking van wilgen. De komende dagen laten onderzoekers golven tot 4 meter hoog op de wilgen los om te kijken of ze geschikt zijn om overstromingsrisico’s te beperken.

Volgens Deltares kan de natuur wellicht goede en soms goedkopere alternatieven bieden om overstromingsrisico’s te beperken dan dammen, dijken of keringen. Bebossing bij rivieren en langs kusten kan functioneren als een natuurlijke bescherming tegen overstromingen. Maar welke rol bomen precies in het dempen van de golven hebben, is nog niet eerder wetenschappelijk bewezen. Daarom moet het experiment van onderzoekers Bregje van Wesenbeeck (Deltares), Bas Hofland (TU Delft) en Tjeerd Bouma (NIOZ) voor nieuwe inzichten zorgen. De uitkomsten zijn ook voor Nederland zeer relevant. In het rivierengebied worden bomen soms verwijderd op plekken waar deze mogelijk een bijdrage leveren aan het dempen van de golven, stelt Deltares.

Wilgen in Deltagoot
De onderzoekers plaatsten in totaal 32 wilgen in de Deltagoot. De goot is 300 meter lang, 5 meter breed en 7,5 tot 9 meter diep en kan golven tot 4 meter hoog opwekken. Hierdoor is het volgens de onderzoekers mogelijk om het effect van golven op vegetatie op ware schaal te testen en modellen te verbeteren voor extreme golfcondities.
De onderzoekers voeren verschillende type testen uit: één testserie met wilgen met bladeren, één zonder, een testserie met een uitgedunde kruin en een testserie zonder bomen. Dit om de invloed van blad, takken en boom mee te kunnen nemen in het onderzoek.

Mangroven
Het experiment duurt twaalf dagen. De ambitie is om volgend jaar een test met echte mangroven uit te voeren. Naast Deltares zijn de TU Delft, NIOZ, Boskalis, Van Oord, Rijkswaterstaat, Wereld Natuur Fonds en VP Delta nauw bij het onderzoek betrokken. Er is nog een tekort van 50.000 euro op het project. Daarom kan het publiek via een crowdfundingsactie een bijdrage leveren om alle benodigde analyses te kunnen verrichten.

Lees hier het persbericht