Deltares-onderzoeker: rivieren in VS kunnen herstellen van ‘gele prop’

Via internet volgt Leonard Osté van Deltares de gele prop richting de oceaan, maar naarmate de uren verstrijken wordt het beeld steeds duidelijker: het riviersysteem van de Amerikaanse Animas en San Juan zal een klap krijgen van de enorme verontreiniging met mijnafval, maar zich op termijn herstellen. Als de vervuiling stroomafwaarts gaat, vult de rivier de kleine beestjes van bovenaf weer aan, zodat vissen bijvoorbeeld genoeg voedsel houden
Slag om de arm
De stromen zijn vervuild door afval van een verlaten mijn in Colorado dat door medewerkers van de federale milieudienst EPA per abuis werd geloosd. Leonard Osté, onderzoeker ‘waterkwaliteit’, houdt in Trouw nog een slag om de arm, maar Osté vermoedt dat alleen lagere organismen als muggelarven en watervlooien het loodje zullen leggen. “Die hebben weliswaar een eigen positie in de voedselketen”, zegt hij, “maar als de vervuiling stroomafwaarts gaat, vult de rivier die kleine beestjes van bovenaf weer aan, zodat vissen bijvoorbeeld genoeg voedsel houden.”

Zorgen
Volgens Osté zakt de verontreiniging van miljoenen liters blubber die als afval in een bassin bij een oude mijn waren opgeslagen als een prop door de rivier, al neemt de concentratie van de zware metalen ook langzaam af. “Ik heb de waarden bekeken die de federale milieudienst EPA heeft vrijgegeven van de verontreiniging direct nadat deze in een nabijgelegen kreek was gelopen. Die baren wel zorgen.”
Lage zuurgraad
Het bassin was gevuld met vloeibaar mijnafval dat een hoge concentratie zware metalen als koper, zink, cadmium en aluminium bevat. “De waarden van die stoffen bevonden zich aan het begin van de calamiteit wel driehonderd keer boven de norm. De verontreiniging is extra schadelijk vanwege een zeer lage zuurgraad van onder de pH 4. Die combinatie met de lage zuurgraad zorgt ervoor dat de stoffen kunnen oplossen, terwijl het beter is als zij zich hechten aan andere deeltjes, en zo afgevoerd worden.”
Toename
Gelukkig ziet Osté in de metingen terug dat op het moment dat de prop met zware metalen vanuit de kreek in de rivieren schiet, de verontreiniging verdunt en ook de zuurgraad toeneemt richting het natuurlijk niveau van ca. 6,5. Daarmee wordt de vervuiling meer gebonden aan slib, waardoor het minder schadelijk is. Uiteindelijk zal de verontreiniging zich sterk verspreiden in de benedenstroomse rivier en als een relatief kleine diffuse verontreiniging achterblijven. “Ik denk dat de rivieren zich uiteindelijk op eigen kracht kunnen herstellen.”