Deltares ondertekent samenwerkingsovereenkomst met Alberta Canada

Deze samenwerking is sterk gericht op kwantitatief en kwalitatief grondwaterbeheer. Het zuiden van de provincie Alberta kent net als de provincies Saskatchewan en Manitoba een semi aride klimaat. De provincie Alberta maakt een sterke groei door in de olie- en gasindustrie, waardoor de stedelijke ontwikkeling, landbouw en veeteelt groeien. Oppervlakte- en grondwater hoeveelheden staan daardoor onder druk, waardoor de behoefte ontstaat om het water aanbod en vraag beter op elkaar af te stemmen.
Uitbreiding samenwerking
De Geologische Dienst van Alberta (AGS) en Deltares werken nu al samen op het gebied van grondwatermodellering in een paar gebieden. Met deze overeenkomst wordt de samenwerking uitgebreid naar meer gebieden en verbreed. De twee organisaties gaan ook meer strategisch samenwerken als het gaat om onderzoek, kennisoverdracht (training) en samenwerking in specialistische projecten voor de komende 5 jaar.

Programma
Deze samenwerking is tot stand gekomen via het programma Partners for International Business (PIB) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In Alberta hebben organisaties als Alberta Innovates – Energy and Environment Solutions en het Ministry of Environment and Sustainable Resource Development bijgedragen aan deze samenwerking. 
Groeimogelijkheden
Naast de RVO hebben het Consulaat Generaal (CG) en het Netherlands Trade Office (NTO) in Edmonton een cruciale rol gespeeld en de uitvoering ter plaatse mede vorm gegeven. De samenwerking met de combinatie van RVO en CG-NTO is onmisbaar om vooral de entree in een nieuwe markt mogelijk te maken. Door deze samenwerking ontstaan er volgens de initiatiefnemers nieuwe groei mogelijkheden.