WaterQI pilot Madesteinplas (foto: WaterQI)

De innovatieve installatie WaterQI van het bedrijf WaterKwaliteitsImpuls verhoogt de concentratie zuurstof in water aanzienlijk. Ook haalt de installatie verschillende PFAS-verbindingen en andere stoffen uit het water. Dat blijkt uit metingen die gevalideerd zijn door Deltares. “Ik ben blij met de positieve resultaten”, zegt Ben de Vos, eigenaar en uitvinder van WaterQI.

In welke mate is de WaterQI techniek in staat het zuurstofgehalte te verhogen en verschillende soorten verontreinigingen te verwijderen? Deze vraag stond centraal in het onderzoek van Deltares naar de werking van de installatie. WaterQI schreef zich in voor de Deltares MKB Faciliteiten Challenge 2022 en kreeg gratis toegang tot de laboratora ter waarde van 20.000 euro voor onderzoek. De installatie voegt ultrafijne luchtbelletjes aan het water toe voor een betere waterkwaliteit. Dat het apparaat werkt bleek eerder bij projecten in de Madesteinplas, Pijnacker-Nootdorp en Hoek van Holland.

Helder water

Zo is het horizontale en verticale doorzicht van het water in het watersysteem Prinsenhof te Pijnacker-Nootdorp na de inzet van WaterQI substantieel verbeterd. WaterQI maakt regelmatig onderwateropnamen om opvallende gebeurtenissen waar te kunnen nemen, zo ook de laminaire opbouw van de waterkolom. Het water werd helderder waardoor verschillende waterplanten weer konden groeien. Ook werden er wolken met watervlooien gezien, zwommen er weer grote scholen vis en werden er volop watertorren, bootsmannetjes en waterjuffers waargenomen.

Bekende elementen

De elementen die WaterQI toepast zijn al bekend in de watertechnologie. Dat geldt ook voor sommige effecten, zoals het verhogen van het zuurstofgehalte. Het verschil is dat de zuurstof bij het Amerikaanse bedrijf Moleaer uit flessen komt en bij WaterQI uit de lucht.
Doel van het Deltares onderzoek was om de effecten van de WaterQI techniek te kwantificeren. Gezien de relatief korte looptijd en het budget keken de onderzoekers naar de meest directe effecten van WaterQI op de waterkwaliteit.

Proefopstelling Strijen

Het onderzoek vond plaats bij de proefopstelling in Strijen. Hier is de waterkwaliteit gemeten en zijn monsters genomen van instromend water, uitstromend water en schuim. De metingen bevestigen dat WaterQI de concentratie zuurstof in het water significant verhoogt. Ook is er in het schuim/proceswater, ten opzichte van het influent, een significante verhoging van diverse stoffen gemeten. Dit geldt voor een aantal PFAS-verbindingen, nitraat en ammonium, diazinon en het chemisch zuurstofverbruik (CZV) en biochemisch zuurstofverbruik (BZV).

Optimalisatiestappen

Ben de Vos, eigenaar en uitvinder van de WaterQI is blij met de resultaten. Vos was 25 jaar werkzaam in de olie- en gasindustrie en wil een betere wereld nalaten aan jongeren door de vervuiling van water aan te pakken. Uit het onderzoek blijkt dat hij de techniek nog verder kan optimaliseren. Zo vindt zuurstofdosering efficiënt plaats, maar kan de mate van verwijdering van stoffen worden geoptimaliseerd, bijvoorbeeld door het variëren in afstelling van de injecteurs en de behandel – en verblijftijd. Deltares stelt voor om de effectiviteit nog uitgebreider en systematischer te testen.

Lees hier het Deltares rapport