Deltares en Universiteit Utrecht brengen wereldwijd grondwaterreserves delta’s in kaart

NASA waarschuwde onlangs dat de grootste ondergrondse waterreservoirs ter wereld in een alarmerend tempo aan het verdwijnen zijn. Dat is slecht nieuws want zoet water is een bron voor drinkwater, voedselproductie en industrie. Daarom gaan Deltares en de Universiteit Utrecht in kaart brengen hoe de grondwaterreserves van de 40 belangrijkste delta’s ter wereld er voor staan.

Nieuwste inzichten
Daarvoor gebruiken de onderzoekers de nieuwste inzichten over zoet-zout modellering. Een voorbeeld daarvan is dat je de zoete grondwatervoorraad goed kunt inschatten als je een idee hebt van de landschappelijke ontwikkelingen over de afgelopen duizenden jaren. Dit is vrij specifieke kennis die Deltares en UU in huis hebben. Deze kennis combineren de onderzoekers met mondiale, vrij beschikbare databestanden. Daardoor is het nu voor het eerst mogelijk om ook voor gebieden waar minder data van beschikbaar is de grondwaterreserves in te schatten, zoals Bangladesh en Myanmar. 
Vergroting inzichten verziltingsproces 
De uitkomsten van het onderzoek zullen volgens de betrokken partijen onder meer het inzicht in het verziltingsproces vergroten én brengen oplossingen dichterbij om de voorraden niet verder te doen slinken, mogelijk zelfs te laten groeien. Bijvoorbeeld door het gebruik van niet-hernieuwbare zoetwatervoorraden te verminderen. Denk aan het op grote schaal creëren van een ondergrondse waterberging. Of door zoet grondwater dat afstroomt naar de zee voortijdig af te vangen. 

Klimaatverandering 
Onderzoeksleiders zijn zoet-zout expert Gualbert Oude Essink van Deltares en universitair hoofddocent aan de Utrecht Universiteit en Marc Bierkens, hoogleraar Hydrologie aan de UU en senior onderzoeker bij Deltares. Oude Essink legt uit waarom het onderzoek nodig is. ‘In de meeste laaggelegen kustgebieden zijn de gevolgen van klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel het grootst. Het grondwatersysteem staat nu al onder druk door grootschalige grondwateronttrekkingen. Daardoor neemt de absolute voorraad af, verzilt het overgebleven zoete grondwater in rap tempo en daalt de bodem veel sneller dan de zeespiegel stijgt’.
Bierkens: ‘Onze groep heeft al veel onderzoek gedaan naar de verandering van de beschikbaarheid en gebruik van grondwater. Dat vullen we aan met de invloed van de klimaat- en sociaal-economische factoren op deze grondwatervoorraden. Bijzonder en relevant is de relatie met zoet en zout grondwater, juist omdat in de delta’s de bevolking de komende decennia het meest zal groeien’.