Deltares en KWR gaan in de Peruaanse stad Chiclayo onderzoeken of ze een systeem kunnen opzetten om vroegtijdig coronadeeltjes in het afvalwater te detecteren ((foto: Fernando Zhiminaicela via Pixabay).

Deltares en KWR gaan in de Peruaanse stad Chiclayo onderzoeken of ze een systeem kunnen opzetten om vroegtijdig coronadeeltjes in het afvalwater te detecteren. De resultaten van de eerste fase van het project geven inzichten in mogelijke transmissieroute van het coronavirus en andere ziekteverwekkers in het afvalwater. Peru is wereldwijd een van de meest getroffen landen in de pandemie.

De wereldwijde COVID-19-pandemie is op dit moment een groot probleem voor de menselijke gezondheid. De verspreiding van het virus moet dalen om verdere infecties en sterfgevallen te voorkomen. Besmette mensen scheiden het coronavirus uit met hun ontlasting. Het virus kan met de uitwerpselen worden verspreid in rioleringen en door overstort van rioolwater stroomafwaarts in rivieren terecht komen

Verkenning

Dat gebeurt vooral op plaatsen waar de afvalwaterzuivering onvoldoende is. De Nederlandse ambassade in Peru wil er een verkenning doen om de traceerbaarheid van het virus in het afvalwater te bepalen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken contracteerde Deltares om deze verkenning samen met KWR uit te voeren.

KWR trof de coronadeeltjes als eerste in Nederlands rioolwater aan. Samen brengen ze de haalbaarheid van een gecombineerde aanpak van monitoring, modellering en capaciteitsopbouw in de Peruaanse stad Chiclayo in kaart. Dit is het grootste economische, commerciële en toeristische centrum aan de noordkust van het land.

Eerste fase van het project

Een systeem voor vroegtijdige waarschuwing van ziekteverwekkers in het afvalwater maken uiteindelijk gerichte preventieve interventies mogelijk. KWR en Deltares zoeken Peruaanse stakeholders die geïnteresseerd zijn in deelname aan deze eerste fase. De organisaties denken onder meer aan overheidsinstanties, academische instellingen, niet-gouvernementele organisaties en bedrijven.