Deltacommissaris pleit voor meer aandacht voor ‘water in de stad’

Door klimaatverandering komen extremen in het weer vaker voor. Plotselinge hoosbuien kunnen tot overlast en schade zorgen, zoals vorig jaar in Amsterdam. Daarnaast kan langdurige hitte in de zomer tot gezondheidsproblemen in de stad leiden. De deltacommissaris roept alle betrokkenen, lokale overheden, waterschappen, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, architecten en burgers op samen de schouders onder deze grote opgave te zetten. Ook hoveniers en tuincentra spelen een rol. Met eenvoudige maatregelen in de tuin kan vaak al wateroverlast worden verminderd of zelfs voorkomen. 

Urgent klimaatprobleem 
Zijn oproep wordt kracht bij gezet door de cijfers in de op 2 juni gepresenteerde gemeentelijke barometer voor de fysieke leefomgeving waaruit blijkt dat 83% van de Nederlandse gemeenten wateroverlast door hevige regenval als het meest urgente klimaatprobleem ziet.
Kuijken ontving hiervan het eerste exemplaar. In het jaarlijkse Deltaprogramma, dat op Prinsjesdag verschijnt, doet de deltacommissaris vanaf 2010 voorstellen voor een nieuwe aanpak van de ruimtelijke adaptatie waarin klimaatadaptatie in steden en dorpen een belangrijk speerpunt is. Elk jaar rapporteert hij ook over de voortgang.
 
Ruimtelijke adaptie
Overheden sloten op Prinsjesdag vorig jaar bij de presentatie van het ‘Deltaplan voor de 21e eeuw’ een bestuursovereenkomst over de uitvoering van het Deltaprogramma. Daarin ook de afspraken over de ruimtelijke adaptatie. Naast de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening is dit het derde doel in de aanpak om ons land in 2050 beter toegerust te laten zijn op de toekomst. “Ons laaggelegen land zal met een groot aantal maatregelen aan de kust, de rivier, het IJsselmeer en in steden robuuster en veerkrachtiger moeten worden om de extremen van de natuur beter aan te kunnen” aldus de deltacommissaris. Hij biedt alle betrokkenen een set van instrumenten aan voor deze grote klus.
 
Ile de la Cité in de Waal
Bij waterveiligheidsmaatregelen in steden aan de kust of bij de rivieren blijken ook stedelijke opgaven gekoppeld te kunnen worden. Mooie voorbeelden zijn de boulevard in Scheveningen, waar de primaire waterkering van de Randstad en de boulevard zijn geïntegreerd, de rivierverruiming in Lent bij Nijmegen, waar een nieuwe stedelijke ontwikkeling wordt gerealiseerd met een ‘Ile de la Cité’ in de Waal en in Katwijk, waar een parkeergarage is ingebouwd in de dijk als kustbescherming.