werkbezoek van de Deltacommissaris Peter Glas in het dorp Darp

Deltacommissaris Peter Glas bracht een werkbezoek aan FLUVIUS, het samenwerkingsverband in Zuidwest Drenthe en de Kop van Overijssel. Hij was te gast in Darp, waar de gemeente, de provincie en het waterschap samen met inwoners, woningcorporaties en Vitens het dorp onder andere waterrobuust hebben gemaakt om beter voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden. “Jullie hebben bewezen wat de kracht is van samenwerking”, was de conclusie van Peter Glas na afloop van zijn bezoek.

Hoe maken we dorpen, steden en platteland klimaatbestendig? Hoe voorkomen we schade door bijvoorbeeld wateroverlast of juist droogte? Overheden én inwoners staan voor een grote gezamenlijk opgave om zich aan te passen aan de klimaatveranderingen. Uit de samenwerking in de regio blijkt dat wanneer een dergelijk vraagstuk samen met inwoners en overheidsinstanties wordt opgepakt, goede resultaten worden geboekt.

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
Door klimaatverandering neemt de kans op extreme weersomstandigheden zoals wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze gezondheid, veiligheid en economie. Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten moet een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingen worden. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staat hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk deze opgave samen aanvliegen, onderverdeeld in 42 werkregio’s. In werkregio Zuidwest Drenthe en de kop van Overijssel gebeurt dit onder de naam FLUVIUS.

Water als onderdeel van de omgevingsvisie
De deltacommissaris benadrukte tijdens zijn bezoek het belang van water als vast onderdeel in de omgevingsvisie. Dat de gemeenten Westerveld, Hoogeveen, de Wolden, Midden-Drenthe, Steenwijkerland, Meppel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincies Drenthe en Overijssel dit gedachtegoed omarmen, bleek uit de vele voorbeelden die wethouders en bestuurders met elkaar uitwisselden tijdens het bezoek. Tijdens de wandeling door Darp kwamen visie en uitvoering zichtbaar bij elkaar: bosranden hebben plaatsgemaakt voor wadi’s en er is bijvoorbeeld een gescheiden rioolstelsel. Dit heeft niet alleen geresulteerd in minder wateroverlast, maar ook in een gezondere en prettige leefomgeving.

Na afloop concludeerde Peter Glas: “De stresstesten in deze regio zijn uitgevoerd en bieden concrete aanknopingspunten om klimaatbestendig en waterrobuust te zijn. Maak vooral gebruik van jullie bewezen samenwerking en neem dit in gedachten ook mee naar andere vraagstukken waar we als overheden mee te maken hebben.”