Deltacommissaris neemt Water Wall in gebruik op Zernike Campus

Deltacommissaris Peter Glas nam 27 november de Water Wall in gebruik in de klimaatproeftuin van de Zernike Campus in Groningen. Deze innovatie om regenwater op te vangen, vast te houden en toe te passen voor onder meer infiltratie en irrigatie is vermarkt door Jenifer van Dijk van Amfibia Solutions in Zwolle. “Doel is om het systeem verder te onderzoeken. Zo plaatsen we binnenkort sensoren om de regenwaterkwaliteit te meten.”

De Water Wall vangt regenwater op in verticale buizen en houdt het vast. Hiermee helpt het wateroverlast en droogte te verminderen. De Water Wall is aangesloten op de regenpijp. Hierdoor komt het regenwater in de buizen terecht in plaats van in het riool. “Het water is onder andere bruikbaar voor infiltratie in de bodem, het irrigeren van tuinen en groene daken of schoonmaakwerkzaamheden”, licht Van Dijk toe.

Gevolgen extreem weer opvangen

Als de buizen vol zijn, stopt de Water Wall automatisch met vullen. Vervolgens loopt het water via een open molgoot naar het naastgelegen, waterbergende parkeerterrein van Poly Civiel. De Water Wall is volgens haar uniek, doordat het systeem inspeelt op de uitdagingen om de gevolgen van extreem weer in dichtbebouwde, stedelijke gebieden op te vangen.

De Water Wall speelt hierop in door het water in de hoogte op te slaan, waardoor het weinig grondoppervlak in beslag neemt. Tegelijkertijd biedt de Water Wall een zichtbare manier om het gesprek over klimaatadaptatie aan te gaan met burgers en andere partijen. Ook is het systeem modulair, zodat de Water Wall volledig naar wens afgestemd kan worden op de situatie.

Bedacht door drie studenten

Het idee van de Water Wall is bedacht door drie studenten van de Hanzehogeschool Groningen, tijdens hun afstudeeropdracht bij bureau NoorderRuimte in 2017: Julia Klaassens, Caspar Dohle en Jeroen van Luyn. Zij kregen hulp van lector Floris Boogaard en onderzoekers Michael Bosscher en Jonathan Tipping van het lectoraat Ruimtelijke Transformaties-Water van Kenniscentrum NoorderRuimte. Jenifer van Dijk, toenmalig trainee bij Vitens, was betrokken bij het team van de Hanzehogeschool.

Onderzoek

Inmiddels staat het buizensysteem om regenwater op te vangen en te hergebruiken in Leeuwarden, Zwolle en nu dus ook in Groningen. De Water Wall op de klimaatproeftuin van de Zernike Campus is vooral bedoeld om de innovatie verder te onderzoeken. Zo komen er sensoren om de kwaliteit van het regenwater te meten. Dat is van belang voor eventuele toekomstige toepassingen, zoals inpandig gebruik van regenwater. Vooralsnog is dat volgens Van Dijk niet aan de orde. “Wij gaan in Groningen vooral veel testen, onderzoeksgegevens valideren en gebruikerservaringen meenemen om het systeem nog verder te verbeteren.”