deltacommissaris kredietstatus
Deltacommissaris Peter Glas (foto: John van Hamond).

Er is een kans dat internationale kredietbeoordelaars over enkele jaren de Nederlandse kredietstatus verlagen, omdat ons land te weinig investeert in aanpassingen aan het veranderende klimaat. Daarvoor waarschuwt deltacommissaris Peter Glas in Het Financieele Dagblad. Volgens hem zijn tientallen miljarden euro’s investeringen nodig in waterveiligheid en infrastructuur. Zonder dat dreigt volgens Glas veel grotere miljardenschade.

In het artikel van Het Financieele Dagblad haalt de deltacommissaris onderzoek aan van ingenieursbureau Sweco, dat signaleert dat bij grote investeringen geen of te weinig rekening wordt gehouden met de toekomstige effecten van zeespiegelstijging. Hierdoor ontstaat volgens Sweco het risico dat deze investeringen in de toekomst alsnog op de schop moeten én dat er straks te weinig ruimte is voor maatregelen tegen zeespiegelstijging.

Langetermijnvisie erg belangrijk
Bij het verschijnen van het Sweco-rapport stelde Glas al vast dat een langetermijnvisie voor de leefbaarheid en toekomst van ons land uiterst belangrijk is. “Ook maakt het rapport inzichtelijk hoe groot de investeringen zijn en hoe deze per transitie ook toekomstbestendig vormgegeven kunnen worden. Dat levert waardevolle input voor de beleidsagenda’s van regionale en nationale overheden. Door de langetermijnvisie mee te nemen in investeringen op de korte en middellange termijn, voorkomen we in de toekomst concurrentie in de ruimte. In plaats daarvan biedt het kansen om opgaven en transities te combineren. We hebben nu de kans om ons land klaar te maken voor de gevolgen van de klimaatverandering van vandaag, morgen en de verre toekomst. Laten we die kans met beide handen aangrijpen!”, aldus Glas.

‘Kabinet heeft de sleutel’
In Het Financieele Dagblad gaat de deltacommissaris daar verder op in. Hij constateert: “Komende jaren moeten we ingrijpende keuzes maken. Het volgende kabinet heeft daarbij de sleutel in handen om te zorgen dat Nederland ook klimaatbestendig wordt. De meeste mensen denken dat klimaatverandering iets is voor de lange termijn. Zij vergissen zich. De klimaatverandering is er al. De effecten merken we op korte termijn.”

‘Extra rente op duurdere staatsschuld’
Om dat te onderbouwen, citeert de deltacommissaris uit onderzoek van wetenschappers uit Cambridge, waarin staat dat kredietbeoordelaars als Standard & Poor’s bij ongewijzigd beleid al in 2030 de kredietstatus van Nederland in meerdere stappen moeten verlagen, vanwege de toegenomen kans op overstromingen en schade door extreem weer. “Dat kost miljarden extra rente op de duurdere staatsschuld”, stelt Glas. Nu wordt de kredietwaardigheid van Nederland nog tot de hoogste van de wereld gerekend; ons land heeft de Triple-A-status. “Als we klimaatadaptatie uitstellen, loopt de schade bij anderhalve graad opwarming in Nederland op tot 70 miljard euro in 2050. Als de temperatuur wereldwijd nog verder stijgt, loopt de schade tegen die tijd op tot wel 170 miljard”, aldus Glas in Het Financieele Dagblad.

Miljarden extra voor Deltafonds
De wettelijke taken van het Deltaprogramma vragen volgens Glas de komende dertig jaar om minstens 3,3 miljard euro extra in het Deltafonds, bovenop de 31 miljard die er al in zit. Zo’n 800 miljoen daarvan is volgens de deltacommissaris al nodig in de komende kabinetsperiode. Om deze transitie-investeringen te verbinden met andere transities, zoals voor energie, is volgens Glas nog eens 7 miljard euro ‘wenselijk’. Opgeteld komt Glas in Het Financieele Dagblad tot een benodigd bedrag van 10 miljard euro extra tot 2050. De voor klimaataanpassingen benodigde investeringen van andere overheden en bedrijven bedragen volgens hem vermoedelijk een veelvoud.