Delft: Diverse landen presenteren wateruitdagingen aan Nederlandse bedrijven

De internationale waterexperts waren uitgenodigd door het Nederlandse Innovatie Attaché Netwerk (onderdeel van RVO.nl)  die gestationeerd zijn in diverse landen. Het resultaat was een bonte stoet aan deelnemers en een nog veel bontere stoet aan problemen. Tijdens de plenaire sessie in de ochtend maakte vooral het verhaal van de Taiwanese Professor Dr. Jin-Chuang Yang veel indruk. 
Landverschuivingen
“Ons probleem komt niet vanuit de zee, maar vanuit de bergen”, vertelde de professor die zich gekscherend aan het publiek voorstelde als  J.C. Taiwan wordt elk jaar geteisterd door tyfonen. In een paar dagen tijd valt er dan ruim 3.000 millimeter water. Er vallen helaas altijd doden omdat er geen tijd is voor evacuatie en de economische schade is enorm. De grote hoeveelheid water veroorzaakt ook allesvernietigende landverschuivingen. Door de modder raken de stuwmeren vervuild en zij worden onbruikbaar voor de productie van drinkwater. “Grondwater oppompen is onvermijdelijk. We moeten de waterketen zien te sluiten en we hebben modellen nodig om de landafschuivingen te voorspellen.” 
Ondergrondse waterberging
Tijdens de lunch is de uitzichtloosheid van het Taiwanese probleem onderwerp van gesprek. De ernst van de problematiek hakt er in en vol bewondering wordt gesproken over de Taiwanees die onvermoeibaar blijft zoeken naar oplossingen. Een Nederlandse waterexpert oppert dat ondergrondse waterberging wellicht uitkomst kan bieden en neemt zich voor om die optie op een later tijdstip met de professor te bespreken.
Waterkwaliteit in Turkije
Stowa-directeur Joost Buntsma was door de organisatie gevraagd als dagvoorzitter en trad in Delft op als gastheer. Met zachte hand leidde hij het programma in goede banen. ‘s Middags konden de bezoekers zich verdiepen in cases op het gebied van Water & ICT, Urban Water en Water & Sustainability. De Turkse professor Erdem Görgün introduceerde de Turkse watermarkt. Omdat Turkije aansluiting zoekt bij Europa bereidt het zich voor op de Kaderrichtlijn Water. Via voorbereidende Europese projecten wordt er gewerkt aan de waterkwaliteit. Verder kampt het land met lekverlies in het netwerk voor drinkwater. Die verliezen kunnen soms oplopen tot 70 procent. 
Samenwerking als exportproduct
De Braziliaanse Luewton Agostinho liet zien hoe hij de samenwerking tussen Nederland en Brazilië heeft vormgegeven. De Braziliaan studeerde in Nederland en probeert nu ‘samenwerking te exporteren’. Een succesvolle bezigheid want hij begeleidt verschillende waterprojecten in zijn moederland die door Nederlandse bedrijven worden uitgevoerd. “De Braziliaanse overheid besteedt veel geld aan sanitatieprojecten. Zeventig procent van dat soort projecten wordt gefinancierd”, vertelt Luewton.

De buitenlandse gasten brachten ook een bezoek aan Flood Proof Holland.
Business
De buitenlandse gasten waren niet alleen in Nederland om te vertellen over de problemen in hun land, ze maakten op andere dagen ook kennis met Nederlandse waterprojecten. Of de uitwisseling daadwerkelijk tot business zal leiden, is nu nog niet te voorspellen. Er zijn in elk geval veel contacten gelegd en visitekaartjes uitgewisseld. Daar kan het in elk geval niet aan liggen.

De presentaties van de verschillende sprekers zijn te downloaden op de website van RVO