Delfland schrijft ‘kreeftenchallenge’ uit

Winnovatie stimuleert burgerparticipatie:
Delfland schrijft ‘kreeftenchallenge’ uit

Het gaat goed met Winnovatie als gezamenlijk innovatieplatform van de waterschappen. Bijna alle waterschappen zijn nu aangesloten. Zij lanceren Winnovatie binnen het eigen waterschap met een interne challenge: een vraagstuk waar collega’s hun ideeën op kunnen indienen. Bijzonder is dat nu ook de eerste openbare challenge van start is. Het hoogheemraadschap van Delfland daagt iedereen uit om een vangtuig te ontwikkelen voor het afvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Een mooi voorbeeld van hoe Winnovatie burgerparticipatie ondersteunt en stimuleert.

Als kartrekker voor de landelijke uitrol is Het Waterschapshuis (HWH) trots op de ontwikkelingen. “Waar Winnovatie vorig jaar rond deze tijd begon met drie deelnemers, zullen voor de jaarwisseling vijftien waterschappen aangesloten zijn”, aldus projectleider Bram Molmans van het HWH programma Innovatie & Transformatie. “Ook de Unie van Waterschappen, STOWA en kartrekker Het Waterschapshuis sluiten binnenkort aan.” Dat het platform voorziet in een behoefte is volgens Molmans te zien aan het groeiend aantal projecten in de innovatie-etalage en aan het aantal challenges. “Sommige challenges zijn technisch van aard, anderen meer sociaal. Bijvoorbeeld: ‘Wat heb jij nodig om in deze coronatijd verbonden te blijven met je collega’s?”

De denkkracht van je omgeving benutten
Bijzonder aan de kreeftenchallenge van Delfland is dat Winnovatie.nl voor het eerst gebruikt wordt voor een burgerparticipatieproject. Roger Meijs, binnen Delfland verantwoordelijk voor de aanpak van exoten: “Amerikaanse rivierkreeften komen in heel Europa voor, maar in Nederland zijn ze extra schadelijk want ze graven tunnels in oevers en dijken. Als hierdoor verzakkingen of lekkages ontstaan, kan dit leiden tot wateroverlast. De kreeften maken het Delfland ook moeilijk om de ecologische doelen te halen. Meijs: “Doordat de kreeften andere waterdieren opeten terwijl ze zelf amper natuurlijke vijanden hebben, neemt de biodiversiteit af. Bovendien knippen ze met hun scharen waterplanten door die juist zo belangrijk zijn voor de waterkwaliteit.”

Prijsvraag open voor iedereen
Rivierkreeften mogen door de commerciële visserij worden afgevangen. Maar om te zorgen dat de kreeften geen risico meer vormen voor de ecologische doelen van het waterschap moet er volgens Meijs meer gebeuren. “Om het aantal serieus terug te brengen willen we ook kleine exemplaren van rivierkreeften afvangen. We hebben nog geen manier om dit selectief en effectief te doen. Daarom leek het ons een goed idee om de denkkracht van onze omgeving te benutten. Vandaar het idee voor een prijsvraag die openstaat voor iedereen. Doordat winnovatie.nl ook te bekijken is in het Engels en Duits hopen we zelfs op internationale inbreng. Ideeën voor nieuw te ontwikkelen vangtuigen zijn welkom, maar verbeterde versies van bestaande oplossingen ook. De beste ideeën belonen we met een geldbedrag. De hoofdprijs bedraagt 1000 euro, de tweede prijs 450 euro en de derde prijs 250 euro.”

Van idee naar praktijk
Tot 12 januari kunnen deelnemers hun idee of ontwerp indienen. Uiterlijk 12 februari worden de winnende ideeën bekend gemaakt. Deze ideeën worden vervolgens verder uitgewerkt en getest door Delfland, in samenwerking met het Ministerie van LNV. Molmans: “Winnovatie.nl is een platform gericht op samenwerking. Daarom kunnen indieners van ideeën normaal gesproken elkaars reacties zien, zodat er discussie kan ontstaan. Omdat deze challenge de vorm van een prijsvraag heeft, zullen de ingediende ideeën pas later bekend worden. We hopen dat de challenge bruikbare ideeën oplevert voor Delfland en dat andere waterschappen volgen met openbare challenges. Winnovatie staat tenslotte voor samen winnend innoveren.”

Meer weten? Ga naar de kreeftenchallenge op Winnovatie.nl.