Bij het zoetwatergemaal Winsemius in Brielle kunnen bezoekers van dichtbij zien hoe de Brielsemeerleiding eruit ziet (foto: Delfland).

Het Hoogheemraadschap van Delfland pompt momenteel tussen de 3000 en 4000 liter zoetwater per seconde uit het Brielse Meer, om het waterpeil op hoogte te houden. Daarvoor is een waterakkoord gesloten met de buurman, Waterschap Hollandse Delta. Hoewel het nog niet echt warm is, is het al wel een hele tijd droog en verdampt er meer water dan er valt aan neerslag.

“Een goed waterpeil en voldoende zoet water zijn belangrijk voor de leefbaarheid van ons gebied. Voor de waterkwaliteit in sloten en vaarten, als bron van gietwater in de glastuinbouw en op de boerderij, als drinkwater voor weidevee en als proceswater voor de industrie. Ook voor de droogtegevoelige dijken in ons gebied is het belangrijk dat de waterpeilen op orde blijven”, stelt het hoogheemraadschap.

‘Bij langdurige droogte ook keuzes maken over verdeling’
Met gemaal Winsemius aan het Brielse Meer wordt door een 4,2 kilometer lange leiding zoetwater via het Oranjekanaal naar Delfland gepompt. Van daaruit stroomt het naar andere delen van het gebied. Deze aanvoer is volgens het hoogheemraadschap meestal voldoende om in alle zoetwaterwensen te voorzien. “Maar in droge zomers zoals die van vorig jaar, is meer nodig en moeten er keuzes worden gemaakt in de verdeling van het beschikbare zoete water”, aldus het hoogheemraadschap.

Klimaatbestendige Wateraanvoervoorziening
De Brielsemeerleiding werd in 1988 in gebruik genomen en is in feite een onderdeel van de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorziening (KWA). De leiding loopt onder het Hartelkanaal, het Calandkanaal en de Nieuwe Waterweg door, ligt soms boven de grond, dan weer eronder, en heeft een capaciteit van 4000 liter per seconde.