Delfland pakt rioolverstoppingen aan met nieuwe pompen en coating

In het rioolgemaal in Delft komen rioolwaterstromen van Delft, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker, Delfgauw en Schipluiden samen. Het rioolwater bevat hygiënedoekjes, vochtig toiletpapier, schoonmaakdoekjes en frituurvet. Hierdoor raken de pompen regelmatig verstopt. Daarnaast vreet het zwavelzuur dat tijdens het rottingsproces vrijkomt het beton en ijzer in de ontvangstkelder aan.

Coating 

Het hoogheemraadschap paste in de ontvangstkelder speciaal beton toe, expositieklasse XA3 welke geschikt is voor een hogere  chemische belasting met hiernaast een 1-componentencoating van Triflex. De veelgebruikte 2-componentencoating is volgens het hoogheemraadschap erg hard, maar gevoeliger voor scheuringen bij botsingen met rioolvreemde objecten in vergelijking met een 1-componentencoating. Triflex coating is in hoge mate resistent voor waterstofsulfide (H2S) en zwavelzuur (H2SO4), chemische stoffen die in de kelder vrij spel hebben. Triflex heeft voor applicatie diverse hechtproeven uitgevoerd. Uiteindelijk is de coating door middel van spuitapplicatie aangebracht op  een vochtige ondergrond.

Nieuwe pompen

Het hoogheemraadschap plaatste eveneens nieuwe horizontale pompen met slechts één kanaals waaiers. Hierdoor kan nu een vervuiling tot 23 centimeter door de pomp zonder deze te verstoppen. Bovendien is er sprake van een integrale benadering van pomp en gemaal voor een optimale werking. Zo keek het hoogheemraadschap naar de aanvoer van water, persleidingen en zuigkracht. Uit het proefdraaien met de nieuwe pompen gedurende twee en een halve week blijkt dat deze niet  verstoppen. Hierdoor is er volgens het hoogheemraadschap nog maar één keer per jaar onderhoud nodig aan de pompen.

Interessante ontwikkeling

Directeur Hugo Gastkemper van RIONED spreekt van een interessante ontwikkeling. “Wij zien steeds meer renovatiewerkzaamheden aan rioolputten en riolen zelf. Bijvoorbeeld door relining, waarbij een kous van polyester met een kunsthars in het riool wordt aangebracht.” In hoeverre de oplossing van Hoogheemraadschap Delfland geschikt is voor andere waterschappen kan hij niet goed beoordelen. “Ik weet niet hoe het effect van de nieuwe pompen en de coating zich met elkaar verhouden. Dit soort maatregelen zijn nodig ondanks het verbod om vet, hygiënedoekjes en ander vast afval door de wc te spoelen. We moeten ook doorgaan met consumentenvoorlichting en heldere instructies op verpakkingen.”