In deze containers bj AWZI De Groote Lucht onderzocht het Hoogheemraadschap van Delfland meerdere zuiveringstechnieken (foto: Hoogheemraadschap van Delfland).

Het Hoogheemraadschap Delfland kiest voor de uitbreiding van AWZI De Groote Lucht voor een extra zuiveringsstap met ozon en zandfiltratie. De keuze voor deze technieken is mede ingegeven door de kosten: 10 eurocent extra per kuub gezuiverd afvalwater. Uit een multicriteria analyse kwam naar voren dat de andere combinaties van technieken minder duurzaam en duurder waren.

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft 14 februari ingestemd met de uitbreiding van AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. Deze installatie zuivert het rioolwater van 200.000 mensen. De beslissing vloeit voort uit het onderzoeksproject Waterfabriek. Het Hoogheemraadschap onderzocht van 1 januari 2017 tot 1 oktober 2018 verschillende technieken voor vergaande verwijdering van nutriënten, microverontreinigingen (waaronder medicijnresten) en pathogenen.

Ultrafiltratie en omgekeerde osmose
In een paar containers bij AWZI De Groote Lucht hebben ze ultrafiltratie en omgekeerde osmose getest. Daarnaast voerden ze een literatuurstudie uit naar de werking en het effect van het toevoegen van poederkool samen met zandfiltratie en UV. Uiteindelijk koos het Hoogheemraadschap voor een extra zuiveringsstap met ozon en zandfiltratie. Hiervoor betaalt het Hoogheemraadschap 10 euro extra per kuub gezuiverd afvalwater. Uit een multicriteria analyse kwam naar voren dat andere combinaties van technieken minder duurzaam en duurder waren, stelt het Hoogheemraadschap. De extra kosten zijn in overeenstemming met berekeningen van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

Filter met riet en waterplanten
Het extra gezuiverde afvalwater gaat straks via een stelsel van riet en waterplanten in het Vlaardingse natuurgebied De Rietputten terug de polder in. Uiteindelijk komt het water terecht in de zwemplas van de Krabbeplas om blauwalg te bestrijden. Het inlaten van het extra gezuiverde afvalwater veroorzaakt stroming en daar houdt blauwalg niet van.

Aanbesteding volgt
Het is nog onbekend welke partij de uitbreiding van AWZI De Groote Lucht gaat verzorgen. Hiervoor moet het Hoogheemraadschap nog een aanbesteding uitschrijven. Het project moet klaar zijn bij de oplevering van de Blankenburgverbinding, waarvan de oplevering is voorzien in 2024. De investering bedraagt circa tien miljoen euro.

Lees hier het persbericht