Degradatie van moerasgebieden in de Sahel zorgt voor toestroom migranten Europa

In het Sahel-gebied is migratie vanwege plaatselijke conflicten en de uitdroging van wetlands (waterrijkge gebieden) geen nieuw verschijnsel. Rond het Tsjaad-meer heeft terreurorganisatie Boko Haram al meer dan 2,3 miljoen mensen uitgezet sinds 2013, waarvan 1,3 miljoen kinderen. Het meer heeft 95% van zijn oppervlakte aan water verloren aan irrigatieprojecten (nathouden landbouwgrond). Daarnaast sluit de jeugd in dit gebied zich steeds meer aan bij gewapende groeperingen wegens de beperkte kansen die het gebied ze brengt.

Duurzame oplossingen

“Humanitaire organisaties moeten rekening houden met plaatselijke milieuomstandigheden en factoren om zo duurzame oplossingen te vinden. We moeten de complexe en veelzijdige oorzaken van onvrijwillige migratie, sociaal conflict en armoede, die mogelijk veroorzaakt zijn door de uitputting van natuurlijke bestaansmiddelen, beter leren begrijpen,” concludeerde Juriaan Lahr, Hoofd Internationale Assistentie van het Nederlandse Rode Kruis.

Subsidiepakket

De Europese Unie heeft een vijfjarig subsidiepakket  van 80 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van risicobeheer bij rampen in Sub-Sahara-Afrika. In 2020 streven de Europese Unie en het Afrikaanse continent ernaar om energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te verhogen door 10,000MW waterkrachtcentrales te bouwen.

Droogte

Volgens de VN zijn er 20 miljoen mensen in Sahel die niet zeker van voedsel zijn, veroorzaakt door de droogte. Als ontwikkelingsplannen niet het belang van dit probleem centraal stellen, zullen Europa en andere naties geen duurzame ontwikkeling kunnen realiseren.

Natuurlijke bronnen 

Het stimuleren van een duurzame ontwikkeling in Sahel is een urgente, wereldwijde prioriteit. Dit lukt alleen wanneer van de traditionele ontwikkelingsparadigma’s en de huidige infrastructuur afgestapt wordt. Het beheren en herstellen van de natuurlijke bronnen is essentieel om de productie van water en voedsel te verhogen. Hiervoor zijn wetlands, zoals overstromingsgebieden en meren, ontzettend belangrijk. Vooral voor de meest kansarme bevolking in de regio”, stelt Jane Madgwick, CEO van Wetlands International.
 

Lees hier het rapport