In het Bargerveen in Drenthe is een extra blusput geslagen. (foto: Agnes Monkelbaan, Wikimedia Commons).

Militairen van de genie uit We zep hebben dinsdag in opdracht van de Veiligheidsregio Drenthe een waterput in het Bargerveen in het Drents natuurgebied Veenland geslagen. Deze grondwaterput zorgt voor meer bluswater bij natuurbranden. Defensie zette een waterboordetachement in dat normaliter wordt gebruikt om militairen tijdens oefeningen van ruw water te voorzien.

De put gaat zo’n zestig meter de grond in om het grondwater op te kunnen pompen. Het Dagblad van het Noorden heeft video-opnames gemaakt van de boringen.  Dankzij de extra put heeft brandweer in de toekomst een constante hoeveelheid bluswater tot hun beschikking. Normaal gesproken neemt de brandweer het bluswater in tankwagens mee, maar bij een grote brand is het cruciaal dat zij hun tankwagens snel weer kunnen vullen.

Droogte

Vanwege de droogte komen er meer en grotere natuurbranden voor en neemt ook het beschikbare oppervlaktewater af. Door de lage waterstanden van het oppervlaktewater kan de brandweer de tankwagens ook minder makkelijk opnieuw vullen. Een extra waterput kan in een droge periode het verschil maken bij het blussen van een brand.

Veenbrand

De effecten van een brand in een veengebied zijn afhankelijk van de tijd van het jaar. In de winterperiode brandt het veen alleen aan de oppervlakte. In de zomer of in het voorjaar kan een veenbrand ondergronds gaan. Om veenbranden te voorkomen, moet het veen nat blijven. Daarmee wordt het hoogveen beschermd , maar ook minder CO2 uitgestoten.