Decentrale belasting leidt tot bestuurlijke drukte

Vervolgens werd op vrijwillige basis de bijdrage van de waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) geregeld in het Bestuursakkoord Water. Daarbij is aangegeven dat de waterschappen een besparing gaan inboeken door efficiency maatregelen in de waterketen. Er is dan ook geen enkele reden om voor een nieuwe HWBP-heffing te pleiten. 
Meer in het algemeen is het natuurlijk een vestzak-broekzakbeleid als rijksbelastingen worden vervangen door waterschapsheffingen. Daarbij treden ook nog eens allerlei inkomensverdelingseffecten op terwijl het maar de vraag is of decentralisatie van belastingheffing zoveel efficiënter is. Vooral als het parlement steeds blijkt mee te willen sturen bij het HWBP. De bestuurlijke drukte die hiervan het gevolg is, moeten we niet willen. 
Alphons Ranner, bestuurslid Hoogheemraadschap Delfland