De Waterinfodag 2015: een dag om niet te missen


Wat maakt de Waterinfodag bijzonder

Het is een dag met een speciaal karakter. Kenmerkend is de mix aan diverse programmavormen, de beurs en de mogelijkheden voor ontmoeting. Jaarlijks wordt de waterinfodag door steeds meer mensen uit de watersector bezocht. De dag wordt door hen hoog gewaardeerd. Zij informeren zich op de beurs over de ontwikkelingen van diensten en producten, delen ervaringen in workshops en laten zich inspireren in presentaties.
De Waterinfodag is een vakinhoudelijk congres. Om 9.45 is de opening met een korte toespraak van de nieuwe directeur van het Waterschapshuis Gerard Smits. Midden op de beurs geeft hij een speech. Vervolgens zijn er vanaf 10.00 uur workshops, onderzoek-presentaties, WaterTalks, thema-programma’s en bedrijfspresentaties.
Wat mist u als u niet aanwezig bent?
Het programma op de waterinfodag is erg dynamisch. Het is een niet te missen kans om op bijzondere wijze informatie te vergaren, een eigen mening te delen en collega’s te ontmoeten.  Een vogelvlucht:
De thema-programma’s: 
  1. Over de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), georganiseerd door het ministerie van I&M.
  2. Over DAM (Dijksterkte Analyse Module), georganiseerd door de STOWA. Om 14.45 uur is er een officiële ondertekening van de samenwerking rondom DAM.
  3. Over samenwerken in de monitoring van waterkwaliteit en – kwantiteit van oppervlakte- en grondwater, georganiseerd door de Kring Monitoring Water.
  4. Met kennis de wereld in, over de internationale potentie van Nederlandse informatiediensten, georganiseerd door het programma NL Water & Climate.
  5. Over Slim Watermanagement, waarin technologische en organisatorische ontwikkelingen besproken worden die leiden tot een efficiënter Watermanagement, georganiseerd door Rijkswaterstaat en Deltares.
  6. Over slim samenwerken, waarin theorie en praktijkervaringen gedeeld worden over samen werken in het watermanagement, georganiseerd door Het Waterschapshuis.
  7. De WaterTafels, waar gesprekken plaats vinden tussen deskundigen en deelnemers rondom boeiende onderwerpen zoals het waterbedrijf van de toekomst en geo-communicatie, georganiseerd door Ruimteschepper.
  8. Over communicatie, informatiebeveiliging en Internet of Everything, georganiseerd door KPN.
Onderzoek-presentaties
In een aparte zaal worden zes onderzoek-presentaties gegeven. Dit zijn presentaties over PhD-onderzoek, nieuwe innovaties en inzichten. Dit zijn bijzondere lezingen van 30 minuten met gelegenheid tot interactie. Of je kan meten met een Smartphone,  de automatisering van morgen, innovaties in neerslagmeting, het KNMI datacentrum, Lessons Learned en droge voeten wereldwijd zijn de onderwerpen.
 
Workshops
Vanuit een open oproep zijn een aantal workshopvoorstellen geprogrammeerd over een verscheidenheid aan onderwerpen. Dit is een heerlijke winkel waaruit geshopt kan worden. Zo is er een gastcollege over “Water, een geofilosofische geschiedenis”, een masterclass asset management, een procesversnelspel over de nieuwe omgevingswet, een mooie animatie over modellering van de Wieringermeer, Het juiste zien, 5 minuten voor 2017, Geonis Blaeu en nog meer.
Presentaties door bedrijven.
Om 11.30 zijn er parallel in alle zalen presentaties van 30 minuten door bedrijven. Zij presenteren u de stand van zaken over hun producten, diensten en ambities. 
Watertalks
Dit is een van de bijzondere programmaonderdelen. In 2014 werden de WaterTalks voor het eerst gehouden. Mensen uit de Watersector gaven speeches van 10 minuten over een onderwerp dat zij de moeite waard vinden om met jou te delen. En dat is een breed scala aan onderwerpen die zeker de moeite waard zijn. Op deze Waterinfodag zijn er 17 speeches van 10 minuten. Deze vinden plaats in het speciale ideeëntheater die op de beurs staat. De WaterTalks zijn via een live stream te volgen en worden op video opgenomen.  
Mist u de waterschapsverkiezingen niet?
Een speciale WaterTalk vindt in de lunchpauze in het Ideeëntheater plaats. Om 12.40 uur geeft dijkgraaf Gerhard van den Top van Waterschap Amstel Gooi en Vecht een speech over het belang van de Waterschapverkiezingen. 
Moet dit nog wel verteld worden aan de mensen die werkzaam zijn in de Watersector zelf?
Ja!
Het blijkt dat veel werknemers in de watersector zelf niet gaan kiezen. Alle deelnemers wordt opgeroepen om naar deze Watertalk te komen en je te laten inspireren om juist ook te gaan stemmen.
Beurs
De beurs is het centrale ontmoetingspunt op de Waterinfodag. Er is ruim de tijd ingelast om elkaar te ontmoeten en een gesprek aan te gaan met de vele bedrijven en de organisaties die met een stand aanwezig zijn. De Waterinfodag biedt een niet te missen kans om op één dag jezelf te laten informeren over de marktontwikkelingen en collega’s te ontmoeten.
Wat is niet te missen?
Er gebeurt veel op de Waterinfodag. Kom samen met collega’s naar ’s Hertogenbosch en informeer je van te voren welke onderdelen je bij wil wonen. Op de website www.waterinofdag.nl staat alle informatie over het programma en de beursdeelnemers. Inschrijven is eenvoudig. 
Mis de speciale App niet.
Er is een speciale Waterinfodag-app. Die is verkrijgbaar voor IOS in de Apple Store en voor Android bij Google Play. Met de ze App kan je het programma raadplegen, discussies starten, er aan deelnemen en de tweets volgen. Er is ook een bijzondere functie. Op het netwerkplein kunt u zien wie er aanwezig zijn (als men de App heeft geïnstalleerd en blue tooth aan heeft). 

Missen wij jou niet op de Waterinfodag?
Je bent van harte welkom op 5 maart