“De samenleving vraagt een andere rol van ons”

U zet stevig in op samenwerking. Waarom is dat belangrijk?
“Schoon water, droge voeten en waterveiligheid vragen kostbare investeringen. Samenwerking is meer dan ooit noodzakelijk. Zowel met andere waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, bedrijven, landbouw- en natuurorganisaties als zeker ook met de inwoners van ons gebied. We kijken samen naar ons waterwerk, onze projecten en oplossingen. Innovatie helpt bij de zoektocht naar hoe het beter, effectiever en goedkoper kan. Daar gaan we met ons allen mee aan de slag.”

Welke kansen ziet u op het gebied van duurzaamheid en innovatie?
“Die staan hoog op mijn agenda’s. Het aanpassen van de rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) om het afvalwater schoon te maken, kost geld, maar levert ook geld op. Zo worden op de rwzi’s veranderingen aangebracht om energie en grondstoffen terug te winnen. Daarnaast kijken we ook samen met bewoners en bedrijven hoe we bijvoorbeeld maaisel van sloten, oevers en dijken kunnen hergebruiken. Prachtige uitdagingen die bijdragen aan de circulaire economie. Als waterschap moet je daar bij zijn.”
 
U vindt het belangrijk dat het waterschap midden in de samenleving staat. Waarom?  
“Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de huidige samenleving een andere rol van ons als overheid vraagt. Een autoriteit zijn, zélf plannen maken en uitvoeren werkt al lang niet meer. Waar vroeger loyaal ‘ja’ tegen een besluit werd gezegd, is dat nu niet meer zo. Dat vraagt dat we op een andere manier met die samenleving moeten omgaan. Ik vind dat we in gesprek moeten zijn met bewoners en andere partijen. Onze plek in de maatschappij moeten we continu verdienen. Wanneer we in het veld aan het werk zijn, in gesprek zijn met een gemeente over een project of wanneer we aan het telefoneren zijn met een inwoner.”
 
Makkelijker gezegd dan gedaan…
“Er is geen kant en klaar antwoord op de vraag hoe je verbinding met je omgeving kunt leggen. Iedere taak van het waterschap, groep in de samenleving of project is uniek. Dat vraagt dat je een aanpak kiest die het beste past bij die groep, dat project of die situatie. Dat je vooraf nadenkt hoe jij in je werk in gesprek kunt zijn met de mensen die met hun belangen rechtstreeks geraakt worden door ons project of onze werkzaamheden. Daar is geen blauwdruk voor. Dat maakt ons werk juist leuker en minder voorspelbaar.”
 
Vooraf nadenken dus. Het waterschap zal ook werkzaamheden verrichten die zich niet lenen om in verbinding met de omgeving te zijn.
“Dan is dat maar zo. Ik denk dat het grootste deel van onze projecten en werkzaamheden zich wél daarvoor leent. Vaak zitten er meerdere kanten aan een verhaal. Betrek mensen daarbij. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de bijeenkomst die het waterschap samen met de Kamer van Koophandel organiseerde voor bedrijven die interesse hadden in duurzame productontwikkeling. Bedrijven dachten met het waterschap mee hoe we van afvalstoffen grondstoffen kunnen maken. Daaruit zijn de Plantpaal en het project Bokashi gekomen. Van die laatste was in maart een demonstratiedag bij een agrariër. Of bekijk hoe je meerdere projecten of werkzaamheden combineert.”

Heeft u daar een voorbeeld van?
“Mijn collega’s hadden in de gaten dat de gemeente Dalfsen het stadsgezicht aan de Vecht wilde vernieuwen. Doordat wij als waterschappers de belangen en plannen van de gemeenten én onze eigen projecten  goed kennen, konden we dit slim combineren door nu al de kade op te hogen. Het resultaat is een prachtig Waterfront langs de Vecht waarvoor het gebied niet twee keer, maar één keer op de schop hoefde.”  
 
 Zelf al actief aan de slag met slim combineren?
“Zeker. Ik ben bijvoorbeeld in gesprek geweest met een vertegenwoordiging van mensen die op de Kampereilanden wonen en werken. Op de Kampereilanden werken overheden, belangenorganisaties en bewoners samen aan maatregelen om de kans op een overstroming te verkleinen en de gevolgen daarvan te beperken. Een ander leuk voorbeeld vind ik de nestkastjes voor ijsvogels die in het noorden van ons gebied worden geplaatst. Door zo’n relatieve kleine actie hebben we veel mensen bereikt en maken ze op een laagdrempelige manier kennis met het waterschapswerk.”

Hoe staat u in verbinding met uw medewerkers?
“Ik wil graag in gesprek gaan over het werk van collega’s. Waar zijn zij mee bezig? Hoe betrekken zij hun omgeving bij hun dagelijks werk? Daarover wisselen we van gedachten en kijken we naar concrete mogelijkheden om in verbinding met de omgeving toe te passen. Dit levert mooie gesprekken op met betrokken en bevlogen waterschappers. Mooie voorbeelden ook, van bewoners die door de goede contacten met het waterschap ware ambassadeurs van ons werk en onze projecten zijn geworden. Een gezamenlijk gevoel van trots op het nieuwe waterschap. En dat moet ook. Waterschappen doen er toe. Als er iets in waterbeheer moet gebeuren, kom je overal ter wereld de slogan tegen ‘Bring in the Dutch’. Waterschap Drents Overijsselse Delta is daar ook onderdeel van.”