Gedeputeerde Carla Brugman maakte het eerste gat in de oude dijk bij Ooijen, waardoor de Oude Maasarm bij hoogwater weer kan meestromen (foto: Paul Poels).

Op 18 mei heeft de Limburgse gedeputeerde Carla Brugman het eerste gat gemaakt in de oude dijk in Ooijen. De dijk sloot de Oude Maasarm, een tien kilometer lange aftakking van de Maas, af. Het doorsteken van die dijk is onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. De Oude Maasarm kan straks bij hoogwater weer gaan meestromen.

De oude dijk, aangelegd na de watersnood van 1995, sloot een groot deel van het overstromingsgebied van de Maas af. De Oude Maasarm speelt een belangrijke rol bij de afvoer van hoogwater. Doel van de gebiedsontwikkeling is om de bescherming van de dorpen te combineren met het bieden van ruimte aan de Maas. Om dit te bereiken is de Maasarm deels verlaagd en vrijgemaakt van obstakels, waardoor het Maaswater bij hoge waterstanden makkelijker weg kan stromen. Met het openbreken van de oude dijk staat het gebied, voor het eerst sinds 1995, weer open voor het Maaswater en is een belangrijk doel van het project gerealiseerd.

‘Ook leefbaarheid, economie en natuurontwikkeling’
Gedeputeerde Carla Brugman noemde het doorprikken van de oude dijk een mijlpaal in de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum: “Bij dit gebiedsontwikkelingsproject staan naast hoogwaterbescherming ook leefbaarheid, economie en natuurontwikkeling centraal. Het doorbreken van de oude dijk is een belangrijke stap in het bereiken van deze doelen. We stellen het gebied, na 25 jaar plannen, onderzoeken, graven en bouwen weer open voor het water. Ik ben bijzonder trots dat we dit nu bereikt hebben en dat we in de laatste fase van dit gigantische project zitten. De inwoners van dit gebied hoeven zich geen zorgen meer te maken bij hoogwater en ze kunnen straks genieten van een prachtig nieuw natuurgebied in hun achtertuin.”

De Oude Maasarm
De Oude Maasarm is tien kilometer lang. Het Maaswater kan er bij hoogwater instromen tussen Broekhuizenvorst en Ooijen en het water stroomt er weer uit bij Wanssum en bij Blitterswijck. Nu de oude dijk is doorgebroken, zal de Oude Maasarm zich regelmatig met Maaswater vullen. De verwachting is dat hij eens in de tien jaar echt meestroomt.

Bruggen en nieuwe dijken
Er zijn vier bruggen over de Maasarm aangelegd. Door deze bruggen blijven de dorpen bereikbaar, ongeacht de waterstand. Een aantal wegen in de Maasarm zijn juist verlaagd om ruimte te bieden aan het water. Verder zijn er nieuwe dijken aangelegd om de dorpen te beschermen. Daar waar geen dijken zijn aangelegd, is er sprake van een natuurlijke hoogte of is maatwerkbescherming geboden.

35 Centimeter waterstanddaling
Na afronding van de werkzaamheden ontstaat er een aaneengesloten, waterrijk en vrij toegankelijk natuurgebied van ruim 500 hectare waarmee de regio een nieuwe recreatieve en toeristische trekpleister hoopt te hebben. De werkzaamheden in het gebied duren nog tot eind 2020. Bij hoogwater zal dan een waterstanddaling van 35 cm zijn gerealiseerd. Dit resultaat is volgens de projectpartners tot in Roermond merkbaar.

Initiatiefnemers en uitvoerenden
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een initiatief van vijf overheden: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat, de provincie Limburg, de gemeenten Venray en Horst aan de Maas en Waterschap Limburg. De uitvoering van het project is in handen van Mooder Maas, een combinatie van Dura Vermeer en Ploegam.

Nu de oude dijk bij Ooijen is doorgebroken, zal de Oude Maasarm zich regelmatig met Maaswater vullen. De verwachting is dat hij eens in de tien jaar echt meestroomt (foto: Paul Poels).