De Dommel verwerpt voorstel kwijtschelding waterschapslasten

kwijtschelding
Foto: Pixabay

Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel heeft een voorstel verworpen om de norm voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting voor mensen met een bijstandsuitkering of een laag inkomen, te verhogen van 95 procent naar 100 procent van de bijstandsnorm. Opmerkelijk: twee fracties die deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur, dat het voorstel indiende, stemden tegen.

Dat laatste was voor de PvdA-fractie, die voor kwijtschelding is, reden om een fel opiniestuk te schrijven in de kolommen van het Eindhovens Dagblad en het Brabants Dagblad. “Het voorstel zou een groot aantal werkende mensen met een laag inkomen helpen om de eindjes aan elkaar te knopen”, schrijft de PvdA. “Voor burgers is het ook belangrijk dat je niet elke keer met een andere overheidsregel wordt geconfronteerd wanneer je in deze omstandigheden verkeert. Harmonisatie van de overheidsregels is zeer belangrijk.” Met het aannemen van het voorstel voor modernisering van het kwijtscheldingsbeleid zou het waterschap volgens de PvdA-fractie “zijn ouderwetse beleid uit de vorige eeuw in lijn brengen met dat van de andere waterschappen en de gemeenten in Zuid-Oost Brabant”.

Opmerkelijke uitslag

Tot ‘grote ontzetting en teleurstelling’ van de PvdA is het voorstel verworpen. VVD, CDA, 50Plus, AWP, Werken aan Water en de fracties Ongebouwd en Bedrijven stemden tegen het voorstel. Water Natuurlijk, PvdA en de fractie Natuurterreinen stemden voor. Een opmerkelijke uitslag, aangezien de VVD en de fractie Ongebouwd deel uitmaken van het Dagelijks Bestuur, dat het voorstel voor modernisering van het kwijtscheldingsbeleid zelf heeft ingebracht.

Asterix en Obelix

Volgens de PvdA zou het voorstel hebben geleid tot een kleine verhoging van de waterschapsbelasting: de extra kosten werden geschat op twee tot drie euro per jaar. Toch zou dit voor verschillende partijen een van de belangrijkste argumenten zijn om tegen te stemmen. “De fractie Bedrijven gaf zelfs aan trots te zijn dat De Dommel als enige waterschap geen 100 procent vrijstelling van belastingen hanteert en zoals zij zelf zeggen ‘functioneert als een klein Asterix en Obelix-dorpje’”, schrijft de PvdA-fractie in haar opiniestuk. De partij zegt het kwijtscheldingsbeleid van het waterschap op de agenda te blijven houden, gesterkt door de vele reacties die ze kreeg uit het sociale domein.

‘Halve kwijtschelding’

Het opiniestuk van de PvdA veroorzaakte op social media de nodige discussie. Daaraan droeg ook Hans Middendorp, vice-voorzitter van de AWP, zijn steentje bij. Volgens hem is de watersysteemheffing in De Dommel al de laagste van Nederland. “Dus waar gaat het nou over, in harde euro’s? In Delfland, het duurste waterschap van Nederland (en het waterschap waar Middendorp zelf actief is, red.), is er ‘halve kwijtschelding’: alleen voor de watersysteemheffing, niet voor de zuiveringsheffing. Vanuit de gedachte dat je voor drinkwater ook geen vrijstelling krijgt, en ook niet voor de gemeentelijke afvalheffing. Overigens betaalt Delfland jaarlijks 3 miljoen euro aan kwijtschelding, precies het landelijk gemiddelde van de waterschappen. Ook in HHSK wordt deze systematiek gevolgd. Zou dat voor de ‘tegenstemmers’ in De Dommel een uitvoerbaar compromis zijn geweest: ‘halve kwijtschelding’ maar dan wel op 100 procent? Het is maar een suggestie.”

Het echte probleem: te lage bijstandsuitkering

Het opiniestuk van de PvdA gaat volgens Middendorp overigens voorbij aan de vraag waarom armoedebestrijding een taak zou moeten zijn voor waterschappen of provincies. “De AWP vindt van niet. Kwijtschelding door de waterschappen lost het armoedeprobleem ook niet op. Daarvoor is de kwijtschelding veel te weinig. Zo vertroebelt de discussie over kwijtschelding door waterschappen het zicht op het echte probleem: dat de bijstandsuitkering te laag is om van te leven! Terwijl er in de Bijstandswet staat dat de bijstandsuitkering hoog genoeg moet zijn om alle heffingen en belastingen te kunnen betalen. Dat wist PvdA-fractie in De Dommel natuurlijk al. Alleen gaat het waterschap daar niet over, daarvoor moet je in de Tweede Kamer zijn.”