De-Blauwe-motor-nationaal-groeifonds
Foto: Het Nederlandse watertechnologie-paviljoen op de Aquatech beurs in Amsterdam (Jac van Tuijn)

Watersector nieuws

Het kabinet heeft op 14 april een reservering van maximaal 135 miljoen euro gemaakt voor het Groeiplan Watertechnologie van consortium ‘De Blauwe Motor’, een unieke samenwerking van een groot aantal partijen in de waterketen. Met het plan wil het consortium 10 jaar lang investeren in de Nederlandse waterbeschikbaarheid. Het consortium vroeg hiervoor cofinanciering aan uit het Nationaal Groeifonds.

De kabinetsreservering uit de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds van 135 miljoen euro gebeurde op advies van de Nationaal Groeifonds adviescommissie. De adviescommissie ziet voldoende potentieel in het Groeiplan Watertechnologie, dat de toekomst van de Nederlandse waterbeschikbaarheid veilig wil stellen. Ook stimuleert het plan een structurele en duurzame economische groei, ofwel het Nederlandse duurzaam verdienvermogen. De samenwerking is uniek in breedte en omvang, erkent de adviescommissie. De Blauwe Motor werkt in het plan samen om voldoende schoon water te behouden voor consumenten, bedrijven, landbouw en natuur.

Dit artikel is alleen zichtbaar voor PREMIUM abonnees

Schrijf je nu gratis in om toegang te krijgen tot PREMIUM artikelen. Alleen je emailadres is voldoende. Je kunt dan alle PREMIUM artikelen gratis lezen tot 1-1-2023. Het abonnement eindigt dan automatisch. Je zit nergens aan vast. Meer informatie over WaterForum PREMIUM lees je hier.
Wij gebruiken uw emailadres alleen om u toegang te geven tot PREMIUM artikelen

De Blauwe Motor

Met het Groeiplan Watertechnologie van het consortium De Blauwe Motor wordt er 10 jaar lang gewerkt aan het zeker stellen van de waterbeschikbaarheid. Door intensieve samenwerking willen de aangesloten partijen innovaties versnellen, opschalen en in de praktijk demonstreren. Het deel van het programma dat zich richt op het vertalen van nieuwe technologie naar ondernemerschap en export wordt gecoördineerd door Water Alliance, en uitgevoerd in samenwerking met ENVAQUA. Het Centre of Expertise Water Technology richt zich op de beschikbaarheid, opleiding en doorontwikkeling van jong en ouder talent voor de sector.

Wetsus

De kennisontwikkeling middels innovatieve samenwerking tussen bedrijven en universiteiten loopt via Wetsus. Toekenning van het voorstel betekent dat Wetsus de komende 10 jaar haar succesvolle innovatieprogramma zal inzetten hiervoor. Dat is goed nieuws, gezien de eerdere onzekerheid over voortzetting van overheidsfinanciering vanaf 2023. “Ondanks dat we blij zijn dat er 135 miljoen euro is gereserveerd voor het overkoepelende plan, vinden we het jammer dat niet het volledig aangevraagde bedrag van 390 miljoen euro is toegekend”, zegt Johannes Boonstra, lid van de raad van bestuur van Wetsus. “We gaan, in nauwe samenwerking met het ministerie van I&W en de andere partijen in het consortium, het plan aanpassen op de inhoudelijke feedback van de adviescommissie. Dat gaan we binnen 9 maanden doen.” Boonstra hoopt daarna snel te kunnen starten na een positieve beoordeling van het aangepaste programma.

Groeiplan Watertechnologie

Het plan bevat zowel grote als kleinschalige oplossingen. Denk hierbij aan efficiënt gebruik van water bij productieprocessen, aan het vroegtijdig opsporen van lekkage in pijpleidingen, of terugwinning van reststoffen, energie en water. Maar met name de beschikbaarheid van (schoon) water is een belangrijke uitdaging. In dit project willen een groot aantal partijen aan de slag met meettechnieken, met technologie om bijvoorbeeld medicijnresten uit rioolwater te zuiveren, om grondstoffen terug te winnen en om water zo te zuiveren dat het kan worden hergebruikt in landbouw en industrie. De toepassing in de praktijk is in Oost-Nederland, vanwege droogte door de hoge zandgrond in deze regio.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds (NGF) is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Het Nationaal Groeifonds is opgezet in 2020 en bedoeld voor eenmalige publieke investeringen. Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten.

In deze tweede ronde zijn 35 projectvoorstellen beoordeeld. Het gaat om gerichte investeringen op kennisontwikkeling en onderzoek, of ontwikkeling en innovatie. Met ondersteuning van het Centraal Planbureau en verschillende experts zijn de voorstellen beoordeeld op het verwachte effect op het verdienvermogen, op de strategische onderbouwing, op de kwaliteit van het plan, en de kwaliteit van samenwerking en governance.