“De belangstelling voor Europa neemt toe”

Tekst: Annemarie Geleijnse

Deze week verscheen het jaarverslag van het kernteam Export & Promotie. Hoe kijkt u terug op 2015?
“Ik denk dat we erin zijn geslaagd om de zichtbaarheid van de watersector te vergroten. We hebben succesvol ingezet op het onderhouden en versterken van relaties en het in beeld brengen van kansen voor concrete samenwerking en business.”

Waar bent u het meest trots op?
“Het meest trots ben ik op de tot standgebrachte wederkerigheid. Je ziet dat delegaties uit de landen waar wij ons als Nederland hebben laten zien, ook graag hier naar toe komen. Ook ben ik trots op het samenspel van bewindslieden en bedrijven.”

Kunt u een voorbeeld geven van geslaagde wederkerigheid?
“Ik denk dan bijvoorbeeld aan het bezoek van de primeminster van Bangladesh dit jaar. Tijdens onze missie daar is de uitnodiging gedaan en een paar maanden later volgde het tegenbezoek. Het laat zien hoe belangrijk het is om op reis te gaan en hoe succesvol je daarmee kunt zijn in het opbouwen van een relatie.”

En het samenspel van bewindslieden en bedrijfsleven, wat bedoelt u daar precies mee?
“Er is in 2015 veel gereisd door de ministers, waardoor er veel kansen zijn gecreëerd. De deelname vanuit het bedrijfsleven aan de handelsmissies was groot. Beide partijen trokken op een goede manier samen op. Een voorbeeld is de manier waarop de top van het Nederlandse bedrijfsleven met de burgermeester van Rotterdam optrok in Indonesië. Je ziet dat er tijdens zo’n reis constructief gewerkt wordt aan mooie plannen. Het is daarbij echt samenwerken met de ontvangende partij.”

Het jaarverslag somt de vele inkomende missies op. Indonesië, Mexico, Costa Rica, Polen, Rusland en Bangladesh kwamen zich in 2015 laven aan de kennis en kunde van onze watersector. Tevreden?
“Ja, we hebben goed kunnen laten zien wat we hier in huis hebben. Dat de martieme vakbeurs Europort samenviel met de Amsterdam International Water Week kwam heel goed uit. We konden dat goed combineren waarmee we delegaties uit verschillende landen een mooi programma konden bieden. Dat was een groot succes.”

Valt te kwantificeren wat de bezoeken over en weer concreet opleveren aan exportkracht?
“Dat kun je nooit één op één in cijfers uitdrukken. Zelf een concreet afgesloten contract kun je niet rechtstreeks naar een handelsmissie terugvoeren. Maar het is wel zeker dat dit soort bezoeken het voor Nederlandse bedrijven makkelijker maakt om over de grens zaken te doen. Je ziet dat bijvoorbeeld dat de langdurige relatie die we met Bangladesh hebben opgebouwd het steeds makkelijker maakt zaken te doen daar. Daar komt bij dat in Bangladesh ook de Wereldbank een vestiging heeft en er al bestaande programma’s tussen Nederland en Bangladesh zijn. De Bengalezen hebben met hun bezoek aan Nederland in november nu ook kunnen zien wat Nederland hier aan kennis en inzet van financiële middelen in de het beheer van de delta heeft opgebouwd. Dat maakt ze weer meer gemotiveerd om zelf ook aan zoiets te werken.”

Dit soort handelsmissies effent zogezegd het pad?
“Ja, maar het doet meer dan dat. Het gaat niet alleen om het aangaan van relaties maar ook om het onderhouden daarvan.”

Heeft u een goed gevoel bij de ontwikkeling van de export van producten en kennis uit de Topsector Water?
“Ja, en dat wordt ook gestaafd door de export-index en de omzetten die zijn gepresenteerd door de grotere bedrijven. Je ziet het ook in de diverse sectoren. De baggeraars hebben een toegenomen omzet, de scheepsbouw gaat goed en watertechnologie wordt weer meer geëxporteerd. Alleen in de sector maritiem zie je dat de offshorebedrijven het door de veranderingen op de olie- en gasmarkt moeilijk hebben. “

Wat betekent dat laatste voor de inzet van het kernteam?
“Het kan reden zijn om juist extra zichtbaar te willen zijn. Ik voorzie dat we daar de komende tijd extra op gaan inzetten.”

Jullie selecteren elk jaar een aantal grote evenementen en beurzen waar de Topsector de deelname van Nederlandse bedrijven financieel en met promotie ondersteunt. In 2015 waren dat drie grote beurzen. Hoe komen jullie tot die keuze?
“We willen de breedte van de sector ondersteunen. Dit jaar waren we met een Holland Paviljoen op de maritieme beurs Sea Asia in Signapore , op de Offshore Technology Conference OTC Houston waar naast martiem ook de deltasector terecht kon en op de Watertechnologiebeurs WEFTEC in Chicago. We proberen onze inzet daarnaast geografisch te spreiden door zowel in Azië als in Amerika zichtbaar te zijn. En we kijken in de keuze voor evenementen ook naar de bezoekersaantallen. Een bezoek aan een beurs moet tot grote zichtbaarheid leiden.”

Is dat een lastige keuze? Het aanbod aan waterbeurzen in de wereld is groot.
“Ja, het aanbod is groot. Maar dat is de vraag om mee te doen ook. Je merkt dat bedrijven uit Topsector Water zich graag presenteren op beurzen. Voor 2016 hebben we er dan ook voor gekozen om zelfs vijf beurzen te selecteren: IFAT, WEFTECH, OCD, de Monaco Yacht Show en de maritieme vakbeurs SMM in Hamburg.”

En als je kijkt naar de keuze voor landen die je als Topsector Water promotie-prioriteit wilt geven. Hoe pakken jullie dat aan?
“We hebben vorig jaar bij zo’n 25 toonaangevende bedrijven gevraagd naar welke landen zij zouden meereizen als er een uitgaande missie werd georganiseerd. Opvallend daarbij was dat bedrijven en instellingen een toenemende belangstelling tonen voor Europa. Dat is natuurlijk ook al goed voor zo’n vijftig procent van de export.”

Betreft die belangstelling dan vooral de opkomende nieuwe markten in Europa?
“Niet per se. Dat kan bijvoorbeeld ook om Duitsland gaan. Het bewijst dat je niet altijd ver weg hoeft te gaan. Juist ook op de beurzen binnen Europa waar iedereen zichtbaar probeert te zijn, moet je zorgen dat je niet onder de radar van een ander verdwijnt.”

Het kernteam heeft in 2015 ingezet op de zogeheten 3x3x3 aanpak: drie inkomende missies, drie uitgaande missies en drie evenementen voor de Water- , Delta- en Maritieme technologie. Gaan jullie op deze voet door?
“We handhaven dit zeker voor 2016. Er is heel veel om te tonen, maar je moet keuzes maken in wat je wilt laten zien. Als je een paar dingen extra goed doet, bereik  je veel meer dan wanneer je van veel dingen een beetje laat zien. Liever een grote steen in het water dan een handje grind.“

Positief door dus?
“Zeker. Ik vind het verrassend om te merken hoe je met relatief weinig middelen veel kunt bereiken. Ik merk dat de samenwerking binnen de topsector steeds meer bekend raakt bij mensen die er belang bij hebben om zich te profileren. We krijgen in 2016 veel meer aanvragen voor ondersteuning dan in 2015. Dat is een goed teken.
Ook de samenwerking met de ministeries wordt steeds beter. Als kernteam worden we steeds eerder geïnformeerd waardoor we tijdig met de voorbereiding kunnen starten, een beter profiel neerzetten en we succesvoller promotie kunnen bedrijven.”

Topteam Topsector Water