Dataset waterkeringen onderdeel van database voor ‘Conditiemeting’

Dataset waterkeringen onderdeel van database voor ‘Conditiemeting’

De dataset waterkeringen bestaande uit de beheerobjecten Dijk, Dam en Duingebied is geheel herzien. De dataset maakt onderdeel uit van de online database van NEN 2767 ‘Conditiemeting’. De herziene dataset waterkeringen is ontwikkeld door STOWA en NEN. De herziening zorgt voor een goede toepassing van de decompositie en gebrekenlijsten van de NEN 2767 database door de waterschappen.

Met deze dataset waterkeringen wordt het voor waterschappen gemakkelijker om de conditiemeting toe te passen voor het beheer en onderhoud van dijken, dammen en duinen. Conditiemeting is een belangrijk middel in het assetmanagement van waterwerken en helpt om aantoonbaar te voldoen aan de wettelijk gestelde zorgplicht.

Online database voor ‘Conditiemeting’

Sinds kort is de dataset beschikbaar in de online database van NEN. Daarnaast hebben STOWA en NEN afspraken gemaakt over vrije beschikbaarheid van de database voor waterschappen. Hierdoor hebben waterschappen de komende drie jaar toegang tot de database NEN 2767 en NPR 4768.

Meer informatie
Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Dianta Wilmsen, Consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 557 of e-mail bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Conditiemeting’ houdt zich bezig met conditiemeting van gebouwen, infrastructurele werken en openbare ruimte in de breedste zin van het woord. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl.

 

Meer nieuws uit de watersector