Data wereldwijde overstromingsrisico’s online beschikbaar

De analyse is gemaakt met een nieuwe tool, de Aqueduct Global Flood Risk Analyzer. Deze tool, die vanaf vandaag online beschikbaar is, laat zien wat de gevolgen van rivieroverstromingen. De gevolgen worden uitgedrukt in termen van verlies aan BNP, getroffen bevolking en schade in stedelijke gebieden. Dit kan voor elk land, provincie en stroomgebied ter wereld. 

Aqueduct Global Flood Risk Analyzer
“Via de Global Flood Risk Analyzer komt complexe data en een groot deel van onze kennis eenvoudig beschikbaar voor niet-wetenschappers “, vertelt overstromingsexpert Hessel Winsemius van Deltares, betrokken bij het analyseren van de datasets en verantwoordelijk voor de overstromingssimulaties in de tool.  “De Analyzer vormt ‘data’ om in bruikbare informatie en laat de risico’s per land of gebied zien, maar ook welke winst er te behalen valt met een bescherming.”

2030
De tool geeft ook een doorkijkje naar de toekomst (2030). Terwijl nu jaarlijks 21 miljoen mensen getroffen worden, zal dit aantal ongeveer 2,4 keer zal toenemen tot 54 miljoen in 2030. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door klimaatverandering. Leiden overstromingen op dit moment tot een verlies in BNP van $96 miljard wereldwijd. De nieuwe analyse laat ook zien dat tegen 2030 het verlies in BNP als gevolg van overstromingen wereldwijd kan oplopen van de huidige 86 miljard dollar 521 miljard dollar per jaar.Uit de Flood Analyzer kunnen ook rankings worden afgeleid: de top 11 landen waar de bevolking bijvoorbeeld het meest wordt getroffen door rivieroverstromingen zijn: India, Bangladesh, China, Vietnam, Pakistan, Indonesië, Egypte, Myanmar, Afghanistan, Nigeria en Brazilië.

Bewustwording en maatregelen
Beleidsmakers in de publieke en private sector kunnen met de tool meer doen om tijdig catastrofale schade te voorkomen. De resultaten van de Analyzer geven een eerste indruk van de overstromingsrisico’s en kunnen worden gebruikt om de aandacht te richten op bepaalde kwetsbare gebieden en een dialoog te starten over de risico’s. Voor het verder bepalen van de omvang van specifieke beschermingsmaatregelen tegen overstromingen zijn meer gedetailleerde en lokale modellen nodig. 

Uitbreiding
De tool zal in de toekomst nog worden uitgebreid. Naast overstromingsrisico’s van rivieren zullen ook overstromingsrisico’s van kusten worden meegenomen en wordt gekeken naar de haalbaarheid en effectiviteit van maatregelen tegen overstromingen, zoals dijken, waterbergingssystemen voor noodsituaties, herstel van mangrovebossen, verantwoord landgebruik en bouwvoorschriften.