Dairy Campus en Wetsus gaan calciumfosfaat winnen bij vergisting mest

Het eerste gezamenlijke project richt zich op de ontwikkeling van een nieuwe technologie voor de winning van calciumfosfaat bij de vergisting van mest. Deze technologie bouwt voort op het werk van Wetsus met decentrale zuiveringsinstallaties zoals die in Sneek gedemonstreerd zijn, en het werk op de Dairy Campus met scheiding van droge en natte mestfracties. 

Fosfaat
Met deze technologie kan volgens de betrokken partijen een nieuwe mogelijkheid ontstaan om de uitdagingen rond fosfaat uit mest het hoofd te bieden. Eerst wordt de haalbaarheid in het Wetsus-laboratorium onderzocht. Bij voldoende resultaat wordt de technologie getest op de Dairy Campus. Groot voordeel van de nieuwe technologie is de vorm waarin fosfaat terug wordt gewonnen. Calciumfosfaat biedt relatief veel opties voor recycling. 

Onderzoeksthema 
Het Wetsus onderzoeksprogramma is opgedeeld in 25 thema’s. Bij ieder thema zijn meerdere bedrijven en universiteiten aangesloten. De samenwerking met Dairy Campus op het terrein van antibioticaresistentie wordt ondergebracht in het thema ‘separation at source’ en het winnen van fosfaat uit mest gaat deel uitmaken van het onderzoeksthema ‘phosphate recovery’.