Dagelijks bestuur Waterschap Limburg weer op volle sterkte

Op 24 november 2021 is Chrit Wolfhagen toegetreden tot het algemeen en dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Hij volgt daarmee Har Frenken op, die op 3 november zijn ontslag aanbood. Wolfhagen was 8 jaar fractievoorzitter Ongebouwd bij het voormalige Waterschap Roer en Overmaas en 8 jaar wethouder van gemeente Roerdalen (portefeuille Ruimtelijke Ordening, waaronder water). Daarvoor was hij 8 jaar vicevoorzitter van LLTB Kring Roermond en de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken.

Met de toetreding van Chrit Wolfhagen is het bestuur van het Waterschap Limburg weer op volle sterkte. En dat is niet onbelangrijk nu er genoeg werk aan de winkel is om de Limburgers meer waterveiligheid te bieden. “Een opgave die we met vereende krachten zullen aanpakken”, zegt hij zelf.