D66: Maak waterschappen energieneutraal

Experimenten met dit concept laten volgens het Kamerlid al positieve resultaten zien. De eerste waterschappen en drinkwaterbedrijven zijn al netto leverancier van energie. D66 wil dat minister Schultz van Haegen dit project ondersteunt zodat in 2025 alle waterschappen energieneutraal zijn. Hachchi: “Nederland is waterland. Bovendien is al bewezen dat het kan en dat het werkt.” Maandag werd in de Tweede Kamer gesproken over water.

Zelfvoorzienend
De waterschappen hebben eerder afgesproken dat zij in 2020 voor 40% zelfvoorzienend zijn met betrekking tot de energie. Wat D66 betreft kan dit plan ambitieuzer. Hachchi: “De investering betaalt zich in 5-10 jaar terug. Minister Schultz van Haegen moet met de waterschappen om tafel om dit zo snel mogelijk structureel in te voeren.”
Energie uit afvalwater
Uit afvalwater kunnen waterschappen energie opwekken. Het rioolslib kan worden vergist. Daar komt gas bij vrij. Dit biogas kan gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Deze energie kan vervolgens weer worden gebruikt om de waterschappen en waterzuiveringsinstallaties te laten werken. Pilots van de Energiefabriek zijn succesvol geweest.