Croda neemt innovatieve membraanfiltratie-installatie in gebruik

Croda is wereldwijd een groeiende leverancier van speciale halffabricaten gebaseerd op natuurlijke oliën en vetten. Deze producten worden verwerkt in onder andere coatings, plastics, smeermiddelen, polymeren, wasmiddelen en persoonlijke verzorgingsproducten. Het bedrijf heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan en staat op de 28ste plaats in de Global 100 van de meest duurzame bedrijven ter wereld. 
Site engineering manager Danny Zwakhals kreeg daarom alle gelegenheid van het Engelse management om samen met Logisticon Water Treatment de plannen voor de innovatieve membraanfilter-installatie verder uit te werken. “Wij pompten jaarlijks ruim 0,5 miljoen kubieke meter grondwater op en gebruikten eveneens 1,5 miljoen kubieke meter water uit de IJssel om het vervolgens te zuiveren en in te zetten als stoom, koelwater en proceswater”, aldus Zwakhals. “Na gebruik komt een afvalwaterstroom vrij die in twee aerobe afvalwaterzuiveringsinstallaties gezuiverd wordt. Deze zijn nog  door Unilever, een van de voormalige eigenaren, in 1972 gebouwd. De bassins zouden eigenlijk dieper moeten zijn om de werking te optimaliseren, maar uit berekeningen bleek dat wij ze niet konden verhogen. Daarom kozen wij ervoor om fijnbelbeluchters te plaatsen zodat de bacteriën in de zuivering meer zuurstof krijgen waardoor ze nog beter hun werk kunnen doen.”

Site engineering manager Danny Zwakhals en Stuart Arnott, President Global Operations, tijdens de opening van de installatie bij Croda.

Vernieuwende oplossing

De twee aerobe waterzuiveringsinstallaties kregen het afvalwater voldoende schoon om het zonder problemen te kunnen lozen, maar Zwakhals dacht dat het nog duurzamer zou kunnen door een deel van het water weer terug in het proces te brengen en zo een kringloop tot stand te brengen. Daarom nam Croda waterspecialist Logisticon Water Treatment in de arm om een vernieuwende en duurzame oplossing te bedenken.
In een bestaande ruimte van drie verdiepingen op het terrein werd een installatie gebouwd die ultrafiltratie (UF) en omgekeerde osmose (RO) combineert om het tertiaire afvalwater tot demiwater op te schonen. “Wij hebben deze technieken gedurende negen maanden uitvoerig getest”, aldus business developer Pieter van Staveren van Logisticon Water Treatment. “Daaruit bleek dat de membranen vervuild raakten met onder andere minimale hoeveelheden vetzuren uit het productieproces.  Door de ontwikkeling van een nieuwe reinigingsmethode hebben wij hier een oplossing voor gevonden die zelfs 85% reiniging chemicaliën bespaart ten opzicht van conventionele reinigingen.”

Een 3d-weergave van de nieuwe installatie bij Croda. Bron: Croda.
Verschillende voordelen
Zwakhals verwacht de investering van twee miljoen euro binnen zes tot zeven jaar terug te verdienen. “Wij hoeven nu immers het grondwater dat veel zouten en bicarbonaat bevat niet meer te gebruiken en dus vervalt de ontharding met kalk. Dat scheelt op jaarbasis ruim 400 ton kalk. Daarnaast hebben wij 90% minder natronloog en zoutzuur nodig bij de productie van demiwater.  Ook gaat onze heffing omlaag omdat wij nu veel minder zout in de IJssel lozen. Het proceswater en de stoom eindigen na gebruik weer in de afvalwaterzuivering waardoor een kringloop ontstaat en het milieu wordt gespaard.”
De robuustheid van het systeem, de lage investeringskosten en het lage energieverbruik waren volgens hem de belangrijkste redenen voor de keuze van de op ultrafiltratie en omgekeerde osmose gebaseerde installatie. Met drie straten van elk 50% van de benodigde capaciteit  staat er altijd een extra unit opgesteld om de leveringszekerheid te garanderen.
Uniek
In de Nederlandse chemische industrie zijn er volgens Croda en Logisticon Water Treatment nog maar weinig systemen in gebruik die afvalwater op een dergelijke grote schaal hergebruiken. De Belasting op Leidingwater (BOL) is wel een stimulans voor bedrijven om te kijken of ze hun afvalwaterstromen kunnen hergebruiken. “Deze technieken gebruiken wij vaker in Nederland. De Litree membranen komen uit China. De installatie hebben wij niet alleen ontworpen, maar tevens in onze eigen werkplaats in Groot-Ammers gebouwd”, aldus Van Staveren.
De investering van Croda in de nieuwe waterzuiveringsinstallatie maakt deel uit van de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf. Daarom was President Global Operations van Croda, Stuart Arnott, speciaal naar Gouda afgereisd om samen met het personeel de nieuwe puurwaterfabriek in gebruik te nemen. Onder het motto ‘Gouda Goes Green’ volgen in de toekomst nog meer investeringen om de leidende positie op het gebied van duurzaamheid te behouden. Zo onderzoekt  het bedrijf de mogelijkheid om glycerine die vrijkomt bij het productieproces om te zetten in biogas voor hun eigen elektriciteitscentrale en zo onder meer de CO2-uitstoot te reduceren.