Cortenoever terug aan bewoners

De projecten maken onderdeel uit van de 34 Ruimte voor de Rivierprojecten van Rijkswaterstaat, waarmee vier miljoen Nederlanders tegen extreem hoogwater worden beschermd. De dijkverleggingen hebben grote gevolgen voor de bewoners van het gebied. Diverse bewoners en agrariërs konden niet op hun oude plek blijven en hun huis of bedrijf werd verplaatst.

Alle betrokkenen van Cortenoever en Voorsterklei zijn door Waterschap Vallei en Veluwe intensief betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe inrichting van het gebied. Door middel van diverse sessies zijn eisen en wensen in kaart gebracht en beoordeeld op de (on)mogelijkheden. Centraal stond de vraag: 'zoek met ons mee naar een ontwerp dat het minste pijn doet'.

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: 'Het waterschap wilde zoveel mogelijk aan ieders belang tegemoet komen. Ik heb enorme bewondering voor de veerkracht die mensen hebben getoond in de zoektocht naar een ontwerp. Het vroeg veel tijd maar leverde wel iets moois op'. Uiteindelijk leidde dit gebiedsproces ertoe dat voor vrijwel iedereen in beide gebieden passende oplossingen werden gevonden. 'Gelukkig hebben de meeste bewoners van deze verandering uiteindelijk een kans weten te maken', aldus Nelly Kalfs, directeur bij Rijkswaterstaat. Minister Schultz sprak ook haar waardering uit voor betrokkenen.