Coronavirus vertraagt invoering Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer. In de brief gaat de minister in op de haalbaarheid van de inwerkingtreding per 1 januari 2021 en noemt zij de maatregelen rond het coronavirus als een complicerende factor.

Die coronamaatregelen hebben volgens de minister grote impact op alle partijen die werken aan de Omgevingswet. Bovendien lag er al een stevige implementatieopgave, met name op het gebied van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). De minister benadrukt dat het werk aan de voorbereiding van de Omgevingswet geenszins stilligt. “Ik zie dat de decentrale overheden, het Rijk en de ict-aanbieders op creatieve wijze doorwerken aan de voorbereiding op de Omgevingswet”, schrijft ze in de Kamerbrief. “Ook het gezamenlijk werken aan de totstandkoming van de wet- en regelgeving gaat door. Aan de andere kant is de verwachting dat de coronamaatregelen ook effect hebben op de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.”

Grote bereidheid
Van Veldhoven bespreekt met de rijkspartijen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen hoeveel extra tijd er nodig is om de Omgevingswet verantwoord in te laten gaan. “Daarbij hecht ik eraan te benadrukken dat het niet gaat over de vraag óf het stelsel inwerking treedt, maar wanneer. Ik zie nog steeds grote bereidheid in het land bij alle partners om de Omgevingswet in te voeren”, aldus de minister.

Niet alleen corona zorgt voor vertraging
Het niet halen van 1 januari 2021 als ingangsdatum, is niet enkel te wijten aan het coronavirus, geeft de minister toe. “Voor een goede implementatie van het DSO moeten nog flink wat stappen gezet worden. Ook andere ontwikkelingen, zoals de vertraging rondom het beschikbaar komen van de standaard voor publicatie van omgevingsdocumenten, de verwerving van lokale software en voortgang van de behandeling van de wetgeving, geven aanleiding om de beoogde inwerkingtredingsdatum te heroverwegen”, schrijft ze.

In WaterForum Magazine 02 2020 (verschijningsdatum 17 april) staat een uitgebreid artikel over de invoering van de Omgevingswet en de vertraging van het DSO.