Consortium OpenIJ start vervaardigen diepwanden nieuwe zeesluis IJmuiden

De nieuwe sluis wordt grotendeels gebouwd op het Middeneiland tussen de tweede bestaande sluizen. Dit eiland maakt deel  uit van de waterkering en daarom moeten aan de zeezijde van de nieuwe sluis nieuwe constructies worden gebouwd die, enerzijds de invaart van de nieuwe sluis faciliteren en anderzijds het achterland beschermen tegen hoog water. 

In juli 2016 is het consortium OpenIJ, bestaande uit BAM-PGGM en VolkerWessels-DIF,  begonnen met de realisatie van de nieuwe zeesluis in IJmuiden, die eind 2019 gereed zal zijn.

Alle type aanvaringen
De gevraagde extra robuustheid in de waterkering heeft OpenIJ gevonden in de vorm van een robuuste diepwand. Volgens het consortium is de diepwand robuuster dan bijvoorbeeld een stalen combi- of damwand, wat juist bij een aanvaring belangrijk is. Dit kan alle typen aanvaringen betreffen, waaronder de maatgevende aanvaring met een bulbsteven. 

Bij de combi- of damwand kan in een dergelijk geval een gat ontstaan, waardoor er zand van achter de wand kan weglopen. Dit leidt vervolgens tot schade aan de waterkering.

Naast robuustheid bieden de diepwanden ook grote voordelen ten opzichte van een stalen combi- of damwand op het gebied van omgevingshinder en instabiliteit van de bestaande waterkering. Om deze reden worden ook de kolkwanden uitgevoerd als diepwand.

Speciale grijpers
Met een speciale grijper wordt een gleuf graven en nog tijdens het uitgraven wordt de sleuf met bentoniet gevuld om instorten te voorkomen.

Voordat met betonstorten wordt begonnen wordt de wapeningskorf in de sleuf gebracht. De wapening zorgt voor het opnemen van de optredende trekkrachten in de betonnen wand.

Ten slotte zal beton in de sleuf worden gestort. Omdat beton zwaarder is dan bentoniet, komt de bentoniet ‘boven drijven’. Tijdens het betonstorten wordt het uitkomende bentoniet afgevoerd en gezuiverd voor hergebruik.