Consortium onder leiding van Witteveen+Bos naar Bangladesh

De aanpak van het ‘Urban Dredging Demonstration Project’ om overstromingen het hoofd te bieden beoogt vanuit drie invalshoeken het onderhoud van het stedelijk watersysteem te verbeteren. Ten eerste het trainen van zowel uitvoerende medewerkers als management van DWASA (Dhaka Water Suppy and Sewerage Authority) in alle aspecten van het stedelijk baggeren. 

De capaciteit van DWASA wordt verder versterkt door het aanleveren van baggermaterieel, de implementatie van een waterbodem-informatiesysteem en het opstellen van een meerjarenplanning voor baggerwerkzaamheden in Dhaka. 
Daarnaast komen er voorstellen voor organisatorische en financiële hervormingen. Een publiciteitsprogramma zet in op aanpak bij de bron: gedragsverandering van de inwoners van Dhaka in het omgaan met hun afval. 
Nederlandse expertise
Het consortium onder leiding van Witteveen+Bos bestaat verder uit Tijhuis Ingenieurs en Nelen&Schuurmans voor het geografische informatiesysteem, terwijl Bagger- en Groenservice en JP Schilder mede invulling geven aan de baggeractiviteiten en trainingen. Opdrachtgever Vitens Evides International (VEI), een samenwerkingsverband tussen de twee grootste publieke waterbedrijven van Nederland, zet haar Nederlandse expertise in op het gebied van water in ontwikkelingslanden. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse Ambassade in Dhaka, VEI en DWASA en is in februari 2014 van start gegaan voor de duur van 27 maanden.