Consortium onder leiding ARCADIS ontwikkelt Masterplan rio Cauca

Watermanagementproblemen zijn belangrijke oorzaken voor de regelmatig terugkerende overstromingen in het gebied van de rivier de Cauca. De overstromingen vormen niet alleen een directe bedreiging voor de mensen in het gebied, maar veroorzaken ook veel economische schade. Bij de ontwikkeling van het masterplan betrekt het consortium het gedachtengoed van Ruimte voor de Rivier, het programma in Nederland om overstromingen tegen te gaan. Het masterplan moet draagvlak en commitment hebben van de betrokken autoriteiten en de belangrijkste sociaal-economische stakeholders. Het actief en tijdig betrekken van de stakeholders vormt daarom een belangrijke sleutelfactor tot succes.
Het project is vorig jaar door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (vh Agentschap NL) aanbesteed en het wordt betaald vanuit de Transitie Faciliteit Colombia, één van de strategische samenwerkingsprojecten binnen het Colombian Netherlands Water Partnership. Via dit soort projecten probeert Nederland met kennis en expertise Colombia te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan het oplossen van de waterproblematiek. Tegelijkertijd bieden deze projecten kansen voor de Nederlandse sector om zich in Colombia te positioneren. 
Het consortium onder leiding van ARCADIS heeft deze opdracht gegund gekregen en gaat het komende jaar aan de slag in Cali, Colombia en zal eind maart 2015 gereed zijn. 
Naar de Bedrijvenregister vermelding van Arcadis

(Persbericht Arcadis, maart 2014)